Zeeland voor Pakistan Zeeland voor Pakistan

Bij de ZWO wordt er zowel regionaal als provinciaal nauw samengewerkt.
Hierdoor is er veel meer mogelijk dan wanneer er alleen plaatselijk activiteiten worden georganiseerd.
Uit deze samenwerking is o.a. ‘Zeeland voor Pakistan’ ontstaan.

Naast vele kerken en gemeenten in Zeeland werkt ook onze gemeente mee aan dit project. Het project is onderverdeeld in 3 ‘werkgebieden’

  • Steun aan boeren
  • Steun aan kinderen
  • Steun aan theologisch opleidingscentrum

Tijdens het komende seizoen zullen er geldacties worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van tweedehands boeken, deze worden in Veere verkocht. Verder wordt er op een zaterdag in november een high tea in de ontmoetingsruimte van de kerk gehouden, iedereen is van harte welkom!

Niet alleen via financiële hulp is er aandacht voor de mensen in Pakistan. Het vertellen van de verhalen uit dit land zijn net zo belangrijk.

Bij de regioavond was de directeur van het opleidingscentrum aanwezig.
Hij heeft verteld over de situatie in Pakistan en wat de financiële steun,
maar ook wat de aandacht vanuit Nederland voor het opleidingscentrum betekent.

terug