Ouderlingen

vlnr Danielle Rijksen, Elly Tollenaar, Ada Dieleman, Addie de Bree, Henk Siersema
Ouderlingen
 
Meeleven Meeleven
Wanneer het even niet mee zit in het leven door ziekte, verdriet of andere omstandigheden is het fijn om iets van een ander te horen. Dit kan een telefoontje, bloemetje, bezoekje of kaartje zijn.

Vanaf zondag 8 oktober zijn er kaarten beschikbaar, die naar gemeenteleden kunnen worden gebracht als teken van medeleven.

Wat is de bedoeling?
Wanneer u, voor de kerkdienst, een naam van een gemeentelid doorgeeft aan de kerkenraad, wordt deze naam genoemd bij de afkondigingen. Na de dienst kunnen gemeenteleden hun naam op de kaart zetten, waarna de kaart als groet van de gemeente wordt weggebracht naar het gemeentelid die om wat voor reden dan ook, een bemoediging kan gebruiken.

Helpt u en help jij ook mee bij dit ‘omzien naar elkaar’?

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman 
 
Pastoraat Pastoraat
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in het verband van de gemeente is sprake van ‘omzien naar elkaar’ of met andere woorden: pastoraat. Daarnaast geeft de kerk door inzet van vrijwilligers en professionele pastorale werkers uitdrukking aan het ‘omzien naar elkaar’ op ieders ‘trektocht door leven en geloven’. Daarbij is het belangrijk vanuit de gemeente rekening te houden met individuele beleving van het geloof en zingeving.

Pastoraat kan gezien worden als een doorwerking van het evangelie door om te zien naar elkaar bij:
  • De hoogte- en dieptepunten van het leve;
  • Vragen rondom geloof en zingeving;
  • Het nemen van verantwoorde beslissingen;
  • De ontwikkeling van vormen van gemeenschap;
  • Ingrijpende effecten van maatschappelijke ontwikkelingen.