Kerkelijke Vrijwilligers Dienst Kerkelijke Vrijwilligers Dienst

De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een groot aantal vrijwilligers dat op verschillende terreinen actief is.
Het bestuur bestaat uit:
Catrien Mol, voorzitter
Elly Tollenaar, secretaresse (bloemendienst en vervoersdienst)
Dagmar Elve (verjaardagskaarten)
Karina Wolfert (koffiedienst)

De eerste zondag van de maand en na bijzondere diensten,  is het koffiedrinken na de dienst; dit wordt door de vrijwilligers verzorgd. We proberen dit uit te breiden, maar hiervoor hebben we meer vrijwilligers nodig. Dus als u hieraan wilt meehelpen, graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Karina Wolfert, tel. 06-20049295, e-mail kwolfertvanleenen@gmail.com
De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een gemeentelid gebracht die bijv. pas uit het ziekenhuis is ontslagen of recent een diepte-of hoogtepunt in zijn/haar leven heeft meegemaakt.
Ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die slecht ter been zijn kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst. Momenteel wordt hier geen gebruik van gemaakt, maar mocht dit nodig zijn kunt u contact opnemen met Elly Tollenaar.
Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden via ouderlingen en contactpersonen bezorgd.
Ook bij de bezorging van bijv. Paasattenties (bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder) wordt een beroep op de vrijwilligers van de KVD gedaan, dit in samenwerking met de diaconie.
Contactadres: Elly Tollenaar tel. 06-28637353, e-mail: ftollena@kpnmail.nl


 

 

 

 

terug