Hartverwarmende gulheid Delta voor Indonesiƫ Hartverwarmende gulheid Delta voor Indonesiƫ

"De gulheid en betrokkenheid van de gemeenten in de classis Delta is hartverwarmend. Het is een mooi teken dat we met elkaar sterk staan, ook als het gemeenteleven moeizaam is."

Menno Hanse, consulent van Kerk in Actie schreef een mooi artikel over de opbrenst van de actie Delta voor Indonesië.

Klik hier om het artikel te lezen.

 
Vanuit de Werkgroep Diaconie & ZWO Vanuit de Werkgroep Diaconie & ZWO
We zijn heel blij met de financiële betrokkenheid die er de afgelopen maanden al is geweest. Graag brengen we u op de hoogte van wat er met de opbrengst van een deel van de collectes tot nu toe is gedaan:
 • € 1000,00 ‘Delta voor Indonesië’, project dat door veel gemeenten binnen de Classis Delta wordt gesteund;
 • € 150,00 ‘Leger des Heils’ via Margreet Lucasse die voor dit doel 487 km door Nederland loopt;
 • € 250,00 steun voor boeren die getroffen zijn door sprinkhanen-plagen;
 • € 300,00 voor voedselpakketten via Rabot, Antwerpen.
Heel hartelijk dank!
 
Diakenen

Karina Wolfert en Nelly Mol
Diakenen
 
Werkgroep Diaconaat & ZWO Werkgroep Diaconaat & ZWO

De werkgroep Diaconaat & ZWO (= Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is ontstaan uit de Diaconie en de ZWO commissie. 

Door de steeds verdere terugloop van het aantal vrijwilligers is er gekeken waar de overeenkomsten liggen tussen Diaconie en ZWO, of ze elkaar kunnen versterken en of er op die manier samenwerking mogelijk was. 

Hoewel er zeker verschillen zijn in activiteiten en prioriteiten, hebben beide hetzelfde doel:
Het evangelie verkondigt ons Gods liefde voor elk mens en als antwoord daarop is het onze opdracht, onze liefde voor onze naaste te laten zien.

Kernwoorden hierbij zijn:
DIENSTBAARHEID, RECHTVAARDIGHEID en MEDEMENSELIJKHEID.

Bovenstaande opdracht proberen we te volbrengen door:

 • de gemeenteleden te informeren en bewust te maken van onrechtvaardige en onbarmhartige verhoudingen in de samenleving;de gemeente te betrekken bij de georganiseerde zending, waarbij wederkerigheid belangrijk is, wij kunnen van andere kerken (wereldwijd) leren en ervaringen opdoen;
 • de gemeente te betrekken bij geestelijke en materiële nood in binnen- en buitenland;
 • het uitdelen van geld voor bovenstaande hulp;
 • samen te werken op regionaal en provinciaal niveau zodat er veel meer mogelijk is 

In het overzicht zijn alle activiteiten te zien:

Klik op de afbeelding om te vergroten.

De werkgroep bestaat op dit moment uit 2 diakenen en 5 ZWO leden.:

 • Nelly Mol, diaken
 • Karina Wolfert, diaken
 • Ko Dees, penningmeester en interim-voorzitter, 
 • Frits Zegers, secretaris,
 • Rieneke Dieleman,
 • Jaap Brouwer,
 • Cor-Elli de Bruijn, afgevaardigde provinciale ZWO