Werkgroep Diaconaat & ZWO Werkgroep Diaconaat & ZWO
Naast de vele hulpaanvragen waaraan de diaconie probeert te voldoen, zijn er bijzondere projecten waarbij vooral kinderen betrokken zijn, waaraan de gemeente via de diaconie steun geeft:

Pius Amanyire

Sinds maart 2018 heeft de diaconie een sponsorkind geadopteerd via de organisatie World Vision. Tijdens een kerkdienst was dhr. Rob Favier, ambassadeur van World Vision onze voorganger. Hij heeft toen informatie gegeven over deze organisatie. Ons sponsorkind heet Pius Amanyire en hij is geboren op 28 maart 2010. Hij woont in Kampala in Oeganda. Pius heeft nog 2 broers en 3 zussen en woont bij zijn moeder. Zijn ouders leven gescheiden. Hij helpt thuis met water halen en zit op de basisschool waar hij vreemde talen heel erg leuk vindt.

Door onze bijdrage investeren wij niet alleen in hulp voor Pius maar ook in hulp in het gebied. Beter onderwijs, schoon drinkwater en sanitair.

Via het project Nuwakot in Nepal worden 10 kinderen financieel gesteund zodat zij naar school kunnen. Ook de school zelf heeft via de giften vanuit Hoek extra’s ontvangen.

Dit project wordt via Eli van Leenen, zoon van één van onze gemeenteleden, gesteund. Hierdoor zijn de lijntjes kort en is er regelmatig informatie, o.a. met veel foto’s over hoe de financiële steun wordt gebruikt.

     

 Vanaf juni 2019 wordt het project OFWD in Gambia niet alleen financieel, maar ook met spullen o.a. sportkleding ondersteund.

 
 
Delta voor Indonesiƫ - Samen in Actie!

Delta voor Indonesiƫ - Samen in Actie!
Samen met Kerk in Actie steunt onze gemeente met Delta voor Indonesië (gevormd door meer dan 50 gemeenten en kerken in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden) drie partnerorganisaties die opkomen voor kwetsbare mensen, zoals kinderen, boeren en vrouwen.
  • Een betere toekomst voor straatkinderen - in de hoofdstad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Medewerkers van Dreamhouse zoeken de kinderen op straat op, brengen ze naar een opvangcentrum en regelen dat ze weer naar school kunnen.
  • Een beter inkomen voor boeren - de Javaanse kerk helpt arme boeren en boerinnen bij het opzetten van een coöperatie, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten ontvangen. Ook leren ze om op een duurzame manier landbouw te bedrijven.
  • Sterke vrouwen in de kerk - in de lokale kerken op het eiland Papoea zijn het vooral vrouwen die heel actief zijn. Met cursussen rust de organisatie P3W op Papoea vrouwen toe om de sociale en pastorale activiteiten van de kerk uit te voeren. De vrouwen richten o.a. vrouwenverenigingen op en ondersteunen vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Delta voor Indonesië

Wij geloven in delen. Met deze samenwerking komen we als Delta voor Indonesië in actie om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Dat kan alleen dankzij uw gebed en uw steun! Doet u mee? Maak uw gift over op NL68 RBRB 0845 159615 t.n.v. Diaconie PKN Hoek o.v.v. Indonesië 
Hartelijk dank!                                                          
ps: voor € 25 krijgt een kind een maand lang onderwijs

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep diaconie & zwo                     

Ko Dees
(interim) Voorzitter