Kerkrentmeesters

vlnr Wim de Putter, Cees Biesheuvel en Ko Dieleman
Kerkrentmeesters
 
Financiƫle wijzigingen Financiƫle wijzigingen
Zoals u misschien al heeft gelezen in de nieuwe Hoeksteen hebben we enkele financiële wijzigingen aangebracht. Hierdoor gaan we op jaarbasis ongeveer 750 € aan bankkosten besparen.

De bankrekeningen bij de ING (solidariteitskas, aanschaf collectebonnen) en de RABO (bijdrage kerkbalans, huur kerkgebouw etc.) worden per 31 december gesloten! We hebben een nieuwe rekening geopend via de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). NL 13 RABO 0373 7431 49

Ter info: De stichting maakt gebruik van de diensten van de RABO bank, vandaar dat deze nieuwe rekening wel de letters ‘RABO’ in het rekeningnummer heeft.

Vanaf 01 januari 2020 dient u dus deze rekening te gebruiken! Eerder mag ook, omdat RABO, in tegenstelling tot SKG, voor iedere transactie kosten in rekening brengt.

Om dezelfde reden is eerder dit jaar ook de bankrekening van de ZWO gesloten. Voor zowel diaconie als ZWO is er de bankrekening NL 68 RBRB 0845 1596 15.

Voor alle duidelijkheid: We houden betalingen en ontvangsten voor ZWO en diaconie wel apart bij.
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
-       Meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, begroting en jaarrekening.
-       Zorg dragen voor de geldwerving.
-       Beschikbaar stellen van ruimte voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente en het beheer en onderhouden daarvan.
-       Beheren van de financiën van de gemeente.
-       Verzorgen van personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
-       Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
-       Beheren van de archieven van de gemeente.
 
Het college  bestaat uit:
Ouderling kerkrentmeester Cees Biesheuvel, voorzitter, tel. 06 40716164
Ouderling kerkrentmeester Wim de Putter penningmeester, tel. 06 23659571
Ouderling kerkrentmeester Ko Dieleman, secretaris en gebouwbeheer, tel. 06 51825192
Kerkrentmeesters: Leen Dieleman en Joris Vasse.


Administrateur Jaap Brouwer.
 
IBAN rekeningnr. NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Hoek.
 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 bonnen van € 1,- = € 20,- per kaart. Bestellen via IBAN rekeningnr. NL 13 RABO 0373 7431 49  t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek.
 
RSIN nr. gemeente 824101741

Kosters:  
Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241
Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-441630
Finie Herrebout, Dr. Leenhoutsstraat 21, 4542 AB  Hoek, tel. 0115-442860
Patrick de Koning, Ds. Raamshof 5, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-630086