donderdag 27 maart 2014

Wereldmaaltijd

Datum: 
 donderdag 27 maart 2014
Tijdstip: 
 18:00 uur
Locatie: 
 Kerkcentrum
Prijs: 
 € 10,- / 13-16 jr € 5,- / onder de 13 jaar gratis

Een sobere maaltijd met zoveel mogelijk ingrediënten uit de ‘eigen tuin’ waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de projecten waaraan de Campagne 40dagentijd 2014 aandacht zal schenken. 
De werkgroep Diaconaat & ZWO nodigt u van harte uit om hieraan deel te nemen. 
De aanvang is om 18.00 uur in het Kerkcentrum. 
De kosten bedragen € 10 per persoon, kinderen van 13 t/m 16 jaar € 5 en kinderen t/m 12 jaar mogen gratis deelnemen. 
U kunt zich opgeven bij Cora Tollenaar-Kaijser, tel. 0115-441709 of bij Rieneke Dieleman tel: 0115-441630 of via de intekenlijst die achter in de kerk ligt. 
Opgave is mogelijk tot en met maandag 24 maart en we rekenen zoals voorgaande keren, op veel belangstelling voor deze bijzondere maaltijd. 

Daarna vanuit de Classis de uitnodiging voor een inspirerende avond voor jonge mensen en mensen, die met jongeren omgaan. Op de avond staat de vraag centraal hoe Bijbelverhalen ons aanspreken en hoe ze kunnen worden doorverteld. Meer informatie is te vinden op de poster op het prikbord 
 
Van de Werkgroep Christenvrouwen Z-Vl.is de uitnodiging ontvangen met de titel: ‘De Joodse Vrouw… en wij’ De avond wordt gehouden in Zaamslag. Ook hierover kunt u informatie vinden op de poster op het prikbord. 

terug