Voorgenomen principe besluit tot samengaan PG Hoek en PG PSS Voorgenomen principe besluit tot samengaan PG Hoek en PG PSS
Zondagmorgen 3 december 2023 hadden we gemeenteberaad als gemeenteleden van de Pg Hoek en Pg PSS. Na een gezamenlijke aftrap zijn we als afzonderlijke gemeenten uiteen gegaan en hebben we elkaar gesproken over de voorbereidingen tot samengaan.
In de zondagsbrief van 17 december 2023 heeft u daar kort over kunnen lezen.

Inmiddels zijn de verslagen van deze afzonderlijke gemeenteberaden behandeld en vastgesteld binnen onze gezamenlijke kerkenraadsvergadering van dinsdag 9 januari 2024. Er ligt nu een unaniem besluit tot een voorgenomen principe besluit tot samengaan.
Hiermee is dus een belangrijke en vreugdevolle stap gezet in het Samengaan proces.

De volgende stap is nu dat er namens beide gemeenten een brief uitgaat naar het Breed Moderamen van de classis Delta waarin we mededeling doen van het door de gezamenlijke kerkenraden voorgenomen besluit tot samengaan per 1 januari 2025.

In dit schrijven is tevens de tijdslijn met bijbehorende onderwerpen opgenomen, die we met u als gemeenteleden ook hebben afgestemd. Inclusief onze procesaanpak en de bijbehorende randvoorwaarden, waarbinnen we dit proces verder invulling gaan geven.

Uiteraard hebben we dit college ook om een reactie gevraagd en mogelijk passende adviezen.

We houden u op de hoogte.

Hartelijke groet namens beide kerkenraden.
terug