Verhuur Verhuur
                     
De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren, hieronder vindt u de tarieven                    
                   
  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER ROUWKAMER        
Begrafenis                    
leden prot. gem. Hoek            € 200                € 50                   € -               € 50               € 50                    € 300        
niet-leden            € 300                € 50               € 300               € 50               € 50                    € 300        
                     
  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER          
Huwelijk                    
leden prot. gem. Hoek € 200 € 50                   € - € 50 € 50          
niet-leden 300 50 € 300 € 50 € 50          
                     
Tarief predikant geldt ook indien leden van onze gemeente een andere predikant wensen te kiezen.

Overige gelegenheden zoals repetities, vergaderingen, feesten, recepties en andere bijeenkomsten:
 
     
     
Kerkzaal, inclusief ontmoetingsruimte en gebruik keuken            € 300  
Ontmoetingsruimte, inclusief gebruik keuken            € 200  
Bovenzaal (max 30 personen)            € 50  
Consistorie (max 10 personen)            € 25  
Jeugdhonk (max 10 personen)            € 25  
Crèche (max 6 personen)            € 25  
     
Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten in overleg met beheerster of kerkrentmeesters.  
Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek.
 
Na gebruik dienen de ruimtes schoon te worden opgeleverd.
 
Voor feesten wordt een borg gevraagd van € 150,- die na verrekening van eventuele schade en breuk wordt teruggestort.
 
Verhuur kan worden geweigerd voor activiteiten die zich niet verdragen met de grondslag van de kerk, te bepalen door het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters.
 
Beheer en verhuur:
Mw. C. Mol, Ds. Raamshof 8, 4542 AZ Hoek
Tel. 0115 44 13 97 / 06 51 03 93 10
E-mail: adriejmol@zeelandnet.nl
     
                  Overige gelegenheden zoals repetities, vergaderingen, feesten,   
                    recepties en andere bijeenkomsten     
                         
                     300         Kerkzaal, inclusief ontmoetingsruimte en gebruik keuken            300  
                     200         Ontmoetingsruimte, inclusief gebruik keuken            200  
                        50         Bovenzaal (max 30 personen)               50  
                        25         Consistorie (max 10 personen)               25  
                        25         Jeugdhonk (max 10 personen)               25  
                        25         Crèche (max 6 personen)               25  
                         
                  Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige   
                huurovereenkomsten in overleg met beheerster of kerkrentmeesters
                     


 
 
terug