donderdag 27 oktober 2016

Uitnodiging van PCOB: infobijeenkomst WMO

Datum: 
 donderdag 27 oktober 2016
Tijdstip: 
 13:30
Locatie: 
 Bibliotheek, Oostkant 1 Terneuzen

Op donderdag 27 oktober a.s. organiseert de PCOB (Protestantse Christelijke Seniorenbond) een voorlichtingsbijeenkomst over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Bibliotheek, Oostkant 1, 4531HA te Terneuzen. Aanvang 13.30 uur.

Als er zorg nodig is komt ongetwijfeld de vraag: Bij wie moet ik dan zijn, wat moet ik doen, wat is een keukentafelgesprek en hoeveel en welke hulp kan ik dan krijgen? De voorlichting zal worden verzorgd door de Adviesraad Wmo met medewerking van het uitvoeringsorgaan AanZ. Wij nodigen u uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid om goed op de hoogte te zijn als zich een zorgvraag voordoet.

Als u geen lid bent van de PCOB wilt u zich dan voor 24 oktober aanmelden bij: dhr. M. de Pooter Tel: 0115-613457 of E-mail: pootermde@zeelandnet.nl

terug