Terugblik op de toerustingsdag contextueel bijbellezen (CBL), Hoek. Terugblik op de toerustingsdag contextueel bijbellezen (CBL), Hoek.
Onderwerp: De grenzen van zelfredzaamheid.
Vraag: Heeft de bijbel ons nog iets nieuws te vertellen?

Onder leiding van Inge Landman (Kerk in Actie) en Aart Houweling (predikant Oostburg) gingen 15 personen uit de regio Zeeuws-Vlaanderen met elkaar in gesprek.
De meeste aanwezigen gaven na afloop aan verrast te zijn door de verschillende nieuwe inzichten die de bespreking van de tekst had opgeleverd. De tekst lijkt dichterbij het persoonlijke leven te komen. Aan het begin van de dag leek het een grote uitdaging om met 15 mensen die verschillende visies hebben, in gesprek te gaan. Door te vragen en te luisteren bleken de tegenstellingen lang zo groot niet. Deze manier van bijbel lezen stijgt uit boven geloofsverschillen. Eerst wordt er over de eigen context gesproken, daarna wordt het handelen van de personen en groepen in het verhaal uitgebreid bekeken en vervolgens wordt er (terug) naar het eigen handelen gekeken. Iedereen was het erover eens; de bijbel heeft ons nog iets te vertellen! Dit werkt voor de dagelijkse praktijk en is inspirerend!

Vervolg:
De toerusting lijkt voor herhaling vatbaar. Inge Landman en ds. Aart van Houweling gaan de mogelijkheid voor een training in Zeeuws- Vlaanderen onderzoeken, zodat groepen hiermee steeds meer zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Informatie: avanhvdm@zeelandnet.nl

Samenvatting van de inhoud:
Voor het gesprek werd er gebruik gemaakt van de methode “Op verhaal komen”. Een methode van “contextueel bijbel lezen” (CBL). De methode kent vaste onderdelen:
ZIEN; Wat zie je in je eigen leven.
Voor deze dag: ‘de grenzen van zelfredzaamheid?’
TEKST; Lezen uit de bijbel.
Voor deze dag: Lezing uit Marcus 10: 46-52 Wat haal je uit de tekst? HANDELEN; En hoe is het dan in onze huidige context?

Lees meer over de methode ‘Op verhaal komen’ op www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

Sarina de Schepper-Dekker, Protestantse gemeente Oosthoek (Hulst/Kloosterzande). Tevens ZWO-contactpersoon Zeeuws-Vlaanderen, namens de Zeeuwse ZWO commissie binnen de Classis Delta
terug