donderdag 3 juni 2021

Ringactiviteit: God in de supermarkt

Datum: 
 donderdag 3 juni 2021
Tijdstip: 
 20:00 uur  - 22:00 uur
Locatie: 
 Via Teams


Eerder dit jaar kon deze workshop niet doorgaan, nu is er een nieuwe datum. Iedereen is van harte welkom om hieraan mee te doen.

In de Bijbel kun je al in het eerste hoofdstuk lezen hoe de mensen de aarde mogen gebruiken en dat ze erover mogen heersen (Genesis 1:28). Dat betekent niet dat de mensen alles met de natuur mogen doen wat ze willen. Heersen over de aarde betekent dat we er verantwoordelijkheid voor hebben en op een goede manier met de aarde moeten omgaan. In de gelijkenis over de talenten legt Jezus uit dat je rekenschap moet afleggen van de dingen die je in beheer hebt gekregen (Matteüs 25:19).
Dat de mens de aarde mag gebruiken en erover mag heersen, betekent ook nog iets anders. In Genesis 1:1-31 lezen we hoe mooi God de aarde heeft geschapen. Prachtig gewoon. Telkens staat er: ‘God zag dat het goed was.’ Voor deze mooie schepping moet goed gezorgd worden. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15). Maar ze zijn geen eigenaar van de aarde. De aarde is en blijft van God (Exodus 9:29, Psalm 24:1-2).

Tijdens een online workshop op donderdagavond 3 juni gaan we samen in gesprek hoe we tijdens onze dagelijkse/wekelijkse boodschappen in de supermarkt bewustere keuzes kunnen maken. De workshop heet dan ook “God in de supermarkt".

Tijd: van 20:00 - 22:00 (let op! dit is een andere tijd dan de eerste keer) Opnieuw inschrijven is wel van belang.

Mensen die zich toen niet hebben opgegeven kunnen zich alsnog aanmelden! Inschrijven kan via diaconie@pknaxel.nl
In de dagen voorafgaand aan de workshop wordt de link voor Teams toegestuurd. Voor meer informatie: www.godindesupermarkt.nl

Ps. Indien u hulp nodig heeft bij deze digitale workshop; laat het even weten, dan kijken we wat er samen mogelijk is. Tel. 0115-617011
      


 

terug