Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Aan alle ambtsdragers en vrijwilligers van Ring Zeeuws-Vlaanderen
Uitnodiging bijeenkomst ‘Kleine gemeenten: van kwetsbaar naar vitaal’ op 12 oktober a.s.

Beste lezer,
Onze ring telt 15 gemeenten. Sommige daarvan zijn behoorlijk groot, maar er zijn, zeker in de dorpen, ook kleine, kwetsbare gemeenten. Vaak is de bezetting van de kerkenraad lastig geworden, waardoor het uitvoeren van allerlei taken op een paar schouders neerkomt. Toch willen de meeste kerken het liefst zelfstandig blijven en elke zondag in het eigen kerkgebouw een dienst houden. Maar hoe dan?
De classis Delta heeft alle mogelijkheden en scenario’s voor kleine, kwetsbaar wordende gemeenten op een rij gezet. Er blijkt heel veel mogelijk door een andere bestuurlijke opzet, handige samenwerking met naburige gemeenten, of het kiezen van een andere vorm van gemeente-zijn. Zelden is ‘doorgaan tot de laatste het licht uitdoet’ de beste route. Het vraagt alleen creativiteit en maatwerk om een begaanbare weg voor de komende jaren te vinden.
Om alle mogelijkheden samen eens te doordenken en elkaar te inspireren organiseert de classis in samenwerking met de leiding van Ring Zeeuws-Vlaanderen op 12 oktober 2023 om 19.30 uur een bijeenkomst voor ambtsdragers, taakdragers en geïnteresseerde gemeenteleden. We luisteren naar elkaars kwetsbaarheden én kostbaarheden en gaan samen na welke mogelijkheden er zijn, luisteren, mee te denken en ervaringen uit andere gemeenten te delen.
Velen schuiven dit onderwerp het liefst voor zich uit tot het echt niet meer gaat, en toch kan het heel inspirerend en bemoedigend zijn om te ontdekken dat kleine gemeenten met wat aanpassingen echt weer vitaal kunnen worden. Daarom nodigen wij u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.
De Ringavond wordt gehouden in Hoek en begint om 19.30 uur. We eindigen om 21.30 uur. Aanmelden kan via  Henk Siersema, siersema@zeelandnet.nl. Vermeld daarbij het aantal personen en de naam van uw gemeente. Heel graag aanmelden vóór 5 oktober.

We hopen u op 12 oktober te mogen begroeten!

Namens Ring Zeeuws Vlaanderen,
Henk Siersema,
Elly Tollenaar,
Arnold Scheele,
Bernard Kornaat,
Attie Ringoot
 
terug