Terugblik op de toerustingsdag contextueel bijbellezen (CBL), Hoek. Terugblik op de toerustingsdag contextueel bijbellezen (CBL), Hoek.
Onderwerp: De grenzen van zelfredzaamheid.
Vraag: Heeft de bijbel ons nog iets nieuws te vertellen?

Onder leiding van Inge Landman (Kerk in Actie) en Aart Houweling (predikant Oostburg) gingen 15 personen uit de regio Zeeuws-Vlaanderen met elkaar in gesprek.
De meeste aanwezigen gaven na afloop aan verrast te zijn door de verschillende nieuwe inzichten die de bespreking van de tekst had opgeleverd. De tekst lijkt dichterbij het persoonlijke leven te komen. Aan het begin van de dag leek het een grote uitdaging om met 15 mensen die verschillende visies hebben, in gesprek te gaan. Door te vragen en te luisteren bleken de tegenstellingen lang zo groot niet. Deze manier van bijbel lezen stijgt uit boven geloofsverschillen. Eerst wordt er over de eigen context gesproken, daarna wordt het handelen van de personen en groepen in het verhaal uitgebreid bekeken en vervolgens wordt er (terug) naar het eigen handelen gekeken. Iedereen was het erover eens; de bijbel heeft ons nog iets te vertellen! Dit werkt voor de dagelijkse praktijk en is inspirerend!

Vervolg:
De toerusting lijkt voor herhaling vatbaar. Inge Landman en ds. Aart van Houweling gaan de mogelijkheid voor een training in Zeeuws- Vlaanderen onderzoeken, zodat groepen hiermee steeds meer zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Informatie: avanhvdm@zeelandnet.nl

Samenvatting van de inhoud:
Voor het gesprek werd er gebruik gemaakt van de methode “Op verhaal komen”. Een methode van “contextueel bijbel lezen” (CBL). De methode kent vaste onderdelen:
ZIEN; Wat zie je in je eigen leven.
Voor deze dag: ‘de grenzen van zelfredzaamheid?’
TEKST; Lezen uit de bijbel.
Voor deze dag: Lezing uit Marcus 10: 46-52 Wat haal je uit de tekst? HANDELEN; En hoe is het dan in onze huidige context?

Lees meer over de methode ‘Op verhaal komen’ op www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

Sarina de Schepper-Dekker, Protestantse gemeente Oosthoek (Hulst/Kloosterzande). Tevens ZWO-contactpersoon Zeeuws-Vlaanderen, namens de Zeeuwse ZWO commissie binnen de Classis Delta
 
Dank voor alle boeken! Dank voor alle boeken!
De boekenmarkt namens de ZWO, ‘Zeeland voor Pakistan’ is weer geïnstalleerd.
Wees welkom op de dinsdagen van 10.30 uur tot 16.30 uur en op de woensdagen van 13.30 uur tot 16.30 uur.
De kleine kerk te Veere, Kapellestraat 27.

 
Zeeland voor Pakistan Zeeland voor Pakistan

Bij de ZWO wordt er zowel regionaal als provinciaal nauw samengewerkt.
Hierdoor is er veel meer mogelijk dan wanneer er alleen plaatselijk activiteiten worden georganiseerd.
Uit deze samenwerking is o.a. ‘Zeeland voor Pakistan’ ontstaan.

Naast vele kerken en gemeenten in Zeeland werkt ook onze gemeente mee aan dit project. Het project is onderverdeeld in 3 ‘werkgebieden’

  • Steun aan boeren
  • Steun aan kinderen
  • Steun aan theologisch opleidingscentrum

Tijdens het komende seizoen zullen er geldacties worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van tweedehands boeken, deze worden in Veere verkocht. Verder wordt er op een zaterdag in november een high tea in de ontmoetingsruimte van de kerk gehouden, iedereen is van harte welkom!

Niet alleen via financiële hulp is er aandacht voor de mensen in Pakistan. Het vertellen van de verhalen uit dit land zijn net zo belangrijk.

Bij de regioavond was de directeur van het opleidingscentrum aanwezig.
Hij heeft verteld over de situatie in Pakistan en wat de financiële steun,
maar ook wat de aandacht vanuit Nederland voor het opleidingscentrum betekent.

 
Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges voor de ZWO Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges voor de ZWO

Over heel Nederland brengt deze inzameling veel geld op voor het ZWO-werk.
Dus zeker de moeite waard om ook uw postzegels en kaarten, maar dus ook mobieltjes en cartridges te bewaren.
U kunt ze in de kerkzaal op de ‘witte kast’ leggen of afgeven bij iemand van de werkgroep Diaconaat & ZWO.

Bij voorbaat dank!
 

 
Zondag 3 november ZWO-dienst met Hanna Wapenaar! Zondag 3 november ZWO-dienst met Hanna Wapenaar!
Hanna Wapenaar, voorheen uitgezonden namens onze Regio naar Zuid-Afrika, zal op 3 november de ZWO-dienst leiden. Het belooft een bijzondere dienst te worden. Hanna werkt sinds haar terugkomst via de diaconie met Dak- en Thuislozen.

Tijdens de dienst zal er dan ook uitgebreid aandacht zijn voor Zending in Nederland.