Meeleven Meeleven
Wanneer het even niet mee zit in het leven door ziekte, verdriet of andere omstandigheden is het fijn om iets van een ander te horen. Dit kan een telefoontje, bloemetje, bezoekje of kaartje zijn.

Vanaf zondag 8 oktober zijn er kaarten beschikbaar, die naar gemeenteleden kunnen worden gebracht als teken van medeleven.

Wat is de bedoeling?
Wanneer u, voor de kerkdienst, een naam van een gemeentelid doorgeeft aan de kerkenraad, wordt deze naam genoemd bij de afkondigingen. Na de dienst kunnen gemeenteleden hun naam op de kaart zetten, waarna de kaart als groet van de gemeente wordt weggebracht naar het gemeentelid die om wat voor reden dan ook, een bemoediging kan gebruiken.

Helpt u en help jij ook mee bij dit ‘omzien naar elkaar’?

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman 
terug