Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
-       Meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, begroting en jaarrekening.
-       Zorg dragen voor de geldwerving.
-       Beschikbaar stellen van ruimte voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente en het beheer en onderhouden daarvan.
-       Beheren van de financiën van de gemeente.
-       Verzorgen van personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
-       Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
-       Beheren van de archieven van de gemeente.
 
Het college  bestaat uit:
Ouderling kerkrentmeester Cees Biesheuvel, voorzitter, tel. 06 40716164
Ouderling kerkrentmeester Wim de Putter penningmeester, tel. 06 23659571
Ouderling kerkrentmeester Ko Dieleman, secretaris en gebouwbeheer, tel. 06 51825192
Kerkrentmeesters: Leen Dieleman en Joris Vasse.


Administrateur Jaap Brouwer.
 
IBAN rekeningnr. NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Hoek.
 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 bonnen van € 1,- = € 20,- per kaart. Bestellen via IBAN rekeningnr. NL 13 RABO 0373 7431 49  t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek.
 
RSIN nr. gemeente 824101741

Kosters:  
Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241
Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-441630
Finie Herrebout, Dr. Leenhoutsstraat 21, 4542 AB  Hoek, tel. 0115-442860
Patrick de Koning, Ds. Raamshof 5, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-630086

 
terug