5 jaar in het nieuwe kerkgebouw 5 jaar in het nieuwe kerkgebouw

We zij dankbaar dat we 5 jaar geleden een nieuw kerkgebouw in gebruik mochten nemen. Daarom vieren we zondag 5 december een klein veilig feestje.

We verwelkomen Menno Hanse van Kerk in Actie die zal vertellen over Delta voor Indonesië. Er is  iets lekkers én soep om mee naar huis te nemen (of om na de dienst te nuttigen).

Welkom, 2de advent, op weg naar het Licht!
 
 
Adventskalender Adventskalender
 

Vespers (alleen digitaal te volgen)
Tijdens de adventsweken wordt iedere woensdagavond, dus vanaf 1 december, een Vesper gehouden worden in Gereformeerde Kerk (v) aan de Tramstraat. Aanvang 19.30 uur.

Vanwege de maatregelen zijn deze vespers alleen digitaal te volgen via http://hoek.gkv.nl/kijkmee

Onze dominee zal op 8 en 15 december de vespers verzorgen.
 
Welkom

Welkom
ds. Saskia Ketelaar

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Aangescherpte maatregelen i.v.m. oplopend aantal besmettingen coronavirus

Aangescherpte maatregelen i.v.m. oplopend aantal besmettingen coronavirus
Begin november heeft de overheid de maatregelen aangescherpt, omdat het aantal coronabesmettingen blijft oplopen.
De Protestantse Kerk Nederland heeft vervolgens een advies voor de kerken uitgegeven:
  • In acht nemen van 1,5 meter afstand. Geef elkaar ruimte en laat een stoel vrij als u niet tot dezelfde bubbel behoort;
  • blijf thuis bij klachten en laat u zo nodig testen;
  • desinfectie van handen bij binnenkomst;
  • mondkapje is niet verplicht, maar wel het advies om deze te dragen tot u op uw plaats zit;
  • zorgen voor voldoende ventilatie.
Laten we ons samen aan deze adviezen houden om zo elkaars veiligheid zo goed mogelijk te bewaren.

Mochten er na de persconferentie van vrijdagavond 26 november reden zijn om anders dan volgens bovenstaande adviezen te handelen, dan zal daar rekening mee worden gehouden.
 
Oproep: tuinonderhoud kerk Oproep: tuinonderhoud kerk
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het tuinonderhoud van de kerk willen verzorgen. Enkele jaren is dit uitgevoerd door een tuinbedrijf, maar de kosten zijn heel hoog. Daarom hopen we dat er mensen zijn die dit voor hun rekening zouden willen nemen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ko Dieleman.
 
Geven en nemen-kast

Geven en nemen-kast
Een nieuw project van de diaconie.
De Geven en nemen-kast, naast de toren!
Wij als kerkenraad vinden het belangrijk om een kerk te zijn voor het dorp. Niet alleen een mooi gebouw wat met warmtepompen wordt verwarmd en andere hoogstaande snufjes. Niet alleen beschikbaar voor u als gemeentelid maar een kerk die verder gaat. In samenwerking met de gemeente van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt staat er een 'Geven en nemen- kastje' naast de toren van onze kerk. Een 'Geven en nemen-kastje' is bedoeld voor de mensen die het zwaar hebben hier in ons dorp. Beiden kerken, de mensen uit het dorp en u als u iets kunt missen, zullen garant staan voor in ieder geval een half jaar kastvulling.

De mensen uit het dorp die het nodig hebben kunnen uit het kastje iets nemen. Wij zullen het kastje iedere week bijvullen met houdbare producten. We hebben dan ook een oproep aan u. Iedere eerste zondag van de maand kunt u houdbare producten die u in uw voorraad heeft staan, maar niet gebruikt (of misschien speciaal heeft gekocht voor in ons kastje) in de kerk afgeven. Er staat een krat bij de deur klaar. 
Doet u mee? Van harte aanbevolen.
 
Bloemschikking in ontmoetingsruimte

Gemaakt door Mattie de Schepper
Bloemschikking in ontmoetingsruimte
De herfst is begonnen.
's Morgens duurt het wat langer voor we het licht zien.
's Avonds strooit de ondergaande zon gouden en oranje kleuren rond.
Dat goud en oranje werden gevangen in dit mooie nieuwe herfststuk in de Ontmoetingsruimte.
Welkom allemaal!
 
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur is de kerk open.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.(in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus mogen bijeenkomsten niet meer gehouden worden, dus het middaggebed komt tijdelijk te vervallen. Maar de kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

 U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Bericht van de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen.
Beste lezers en lezeressen.
Van allerlei kanten bent u al benaderd met informatie en maatregelen inzake de gevolgen van het rondwarende Corona virus.  De sturing en de activiteiten van de Ring Zeeuws Vlaanderen zijn hoofdzakelijk gericht op …ontmoeting!  Dat is op de laatste bijeenkomst in woord en beeld nog eens heel duidelijk gemaakt. Het is nu juist  de ontmoeting , het elkaar treffen, dat met veel nadruk wordt ontraden!  Het zal u niet verbazen dat met name daarom de stuurgroep voorlopig geen initiatieven zal nemen om ontmoetingen te organiseren of te ondersteunen.
In veel gemeentes zijn al initiatieven genomen om meditaties en diensten te kunnen houden en dat we daardoor ‘op afstand’ met elkaar verbonden zijn.
Onze classispredikant heeft een schrijven doen uitgaan met daarin meerdere mogelijkheden en initiatieven om op afstand te kunnen blijven afstemmen op meditaties en diensten in de classis. Zie daarvoor www.gelovenindedelta.nl  Namens de stuurgroep participeert ds. Aart van Houweling in het werkoverleg van predikanten in onze Ring. De stuurgroep ondersteunt op voorhand de uitvoering van dergelijke initiatieven vanuit het werkoverleg en de classis.
Wij wensen u allen de kracht van Gods Geest en steun in deze onzekere tijden.
Namens de Stuurgroep Ring Zeeuws Vlaanderen,
Henk Siersema / voorzitter.

Klik hier voor alle verslagen van de Ringzondagen.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail ftollena@kpnmail.nl