Artikel in Nederlands Dagblad Artikel in Nederlands Dagblad
In de editie van zaterdag 17 februari 2024 is een artikel over onze kerk geplaatst in het Nederlands Dagblad.
Lees het artikel hier.
 
Veertigdagentijdkalender Veertigdagentijdkalender
 
Welkom

Welkom
ds. Saskia Ketelaar

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Nieuwe secretaris commissie financiƫn classis Delta

Wim de Putter
Nieuwe secretaris commissie financiƫn classis Delta
Lees hier het interview van 'Geloven in de Delta'  met Wim de Putter 
 
Op de agenda: Workshop God in de klimaatcrisis

Op de agenda: Workshop God in de klimaatcrisis

Een interactieve workshop door Alfred Slomp over zinvol handelen in tijden van klimaatverandering. Hoe hou je hoop in een snel veranderende wereld? Welke duurzame keuzes maken nu écht verschil voor het klimaat? En hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld?

Kom ook en ontdek hoe jij je steentje kunt bijdragen.
Deze workshop is georganiseerd door de Protestantse gemeente te Hoek in samenwerking met de Protestantse gemeente te Terneuzen.

Datum: Dinsdag 27 februari om 19:30 uur
Protestantse gemeente te Terneuzen, wijkgemeente De Ontmoeting, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen

Klik hier voor meer informatie + 
 
Lepelgesprek

Lepelgesprek
Op Kerstochtend ontvingen we een kerstkado in de kerk! Lepeltjes met een uitnodigende vraag voor een gesprek. Het is onderdeel van een project van de Hogeschool Zeeland van Jorin Buijze. 

Hij schrijft: ‘Wij van Lepelgesprek hebben een lepel ontworpen waarop een vraag is gelaserd. Deze vraag kan dienen als gesprekstarter. Wij zijn tot dit idee gekomen vanuit het probleem dat wij zelf ook veel ervaren. We merken dat de sociale interacties erg zijn afgenomen. Tijdens sociale momenten wordt er vaak gekozen voor het gebruik van een mobiele telefoon. Hierdoor neemt de eenzaamheid toe en nemen de sociale interacties af. Met ons product hopen we hierop in te kunnen spelen en mensen weer met elkaar in contact laten komen’

Heb je interesse om zelf deze lepeltjes te kopen of te schenken? Kijk op www.lepelgesprek.nl
 
 
Geven en nemen-kast

Geven en nemen-kast
De Geven en nemen-kast

Update
De laatste tijd wordt er nog meer dan voorheen gebruikgemaakt van het kastje naast de toren van de kerk. Uitbreiding van de kast was nodig. Kees Jansen heeft daarom de kast groter gemaakt, dank daarvoor!
Om de kast goed gevuld te houden, zal de mand voor de producten elke zondag klaar staan. U kunt daarin boodschappen achterlaten. Geld mag ook, daarvan worden spullen gekocht die het hardst nodig zijn.

Wij als kerkenraad vinden het belangrijk om een kerk te zijn voor het dorp. Niet alleen een mooi gebouw wat met warmtepompen wordt verwarmd en andere hoogstaande snufjes. Niet alleen beschikbaar voor u als gemeentelid maar een kerk die verder gaat. In samenwerking met de gemeente van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt staat er een 'Geven en nemen- kastje' naast de toren van onze kerk. Een 'Geven en nemen-kastje' is bedoeld voor de mensen die het zwaar hebben hier in ons dorp. Beiden kerken, de mensen uit het dorp en u als u iets kunt missen, zullen garant staan voor in ieder geval een half jaar kastvulling.

De mensen uit het dorp die het nodig hebben kunnen uit het kastje iets nemen. Wij zullen het kastje iedere week bijvullen met houdbare producten. 
Doet u mee? Van harte aanbevolen.
 
Oproep: tuinonderhoud kerk Oproep: tuinonderhoud kerk
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het tuinonderhoud van de kerk willen verzorgen. Enkele jaren is dit uitgevoerd door een tuinbedrijf, maar de kosten zijn heel hoog. Daarom hopen we dat er mensen zijn die dit voor hun rekening zouden willen nemen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ko Dieleman.
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur is de kerk open.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.(in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus mogen bijeenkomsten niet meer gehouden worden, dus het middaggebed komt tijdelijk te vervallen. Maar de kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

 U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst. Als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, kunt u een beroep op deze dienst doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 06-28637353 of per e-mail ftollena@kpnmail.nl