Welkom

Welkom
ds. Saskia Ketelaar

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Aan alle ambtsdragers en vrijwilligers van Ring Zeeuws-Vlaanderen
Uitnodiging bijeenkomst ‘Kleine gemeenten: van kwetsbaar naar vitaal’ op 12 oktober a.s.

Beste lezer,
Onze ring telt 15 gemeenten. Sommige daarvan zijn behoorlijk groot, maar er zijn, zeker in de dorpen, ook kleine, kwetsbare gemeenten. Vaak is de bezetting van de kerkenraad lastig geworden, waardoor het uitvoeren van allerlei taken op een paar schouders neerkomt. Toch willen de meeste kerken het liefst zelfstandig blijven en elke zondag in het eigen kerkgebouw een dienst houden. Maar hoe dan?
De classis Delta heeft alle mogelijkheden en scenario’s voor kleine, kwetsbaar wordende gemeenten op een rij gezet. Er blijkt heel veel mogelijk door een andere bestuurlijke opzet, handige samenwerking met naburige gemeenten, of het kiezen van een andere vorm van gemeente-zijn. Zelden is ‘doorgaan tot de laatste het licht uitdoet’ de beste route. Het vraagt alleen creativiteit en maatwerk om een begaanbare weg voor de komende jaren te vinden.
Om alle mogelijkheden samen eens te doordenken en elkaar te inspireren organiseert de classis in samenwerking met de leiding van Ring Zeeuws-Vlaanderen op 12 oktober 2023 om 19.30 uur een bijeenkomst voor ambtsdragers, taakdragers en geïnteresseerde gemeenteleden. We luisteren naar elkaars kwetsbaarheden én kostbaarheden en gaan samen na welke mogelijkheden er zijn, luisteren, mee te denken en ervaringen uit andere gemeenten te delen.
Velen schuiven dit onderwerp het liefst voor zich uit tot het echt niet meer gaat, en toch kan het heel inspirerend en bemoedigend zijn om te ontdekken dat kleine gemeenten met wat aanpassingen echt weer vitaal kunnen worden. Daarom nodigen wij u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.
De Ringavond wordt gehouden in Hoek en begint om 19.30 uur. We eindigen om 21.30 uur. Aanmelden kan via  Henk Siersema, siersema@zeelandnet.nl. Vermeld daarbij het aantal personen en de naam van uw gemeente. Heel graag aanmelden vóór 5 oktober.

We hopen u op 12 oktober te mogen begroeten!

Namens Ring Zeeuws Vlaanderen,
Henk Siersema,
Elly Tollenaar,
Arnold Scheele,
Bernard Kornaat,
Attie Ringoot
 
 
De orgels van Zeeland… in Hoek

De orgels van Zeeland… in Hoek
Op dinsdag 25 juli jl. werden er opnames in onze kerk gemaakt door RTV Scheldemond. De 15 jarige tweeling Ben en Tim van Elderen, zijn helemaal gek van orgels en gaan verschillende kerken in Zeeland langs om deze te bespelen en op te nemen.

Nadat er eerst een interview was geweest met Ko Dieleman over ons kerkgebouw, werden de registers van het orgel opengetrokken.
Ze hebben de sample set van het orgel van Caen gebruikt.
Het was erg leuk om twee van zulke talentvolle organisten te horen spelen!

Nieuwsgierig naar het resultaat? De opname is te vinden op YouTube, klik hier + (link opent in nieuw venster).
 
 
Geven en nemen-kast

Geven en nemen-kast
De Geven en nemen-kast

Update
De laatste tijd wordt er nog meer dan voorheen gebruikgemaakt van het kastje naast de toren van de kerk. Uitbreiding van de kast was nodig. Kees Jansen heeft daarom de kast groter gemaakt, dank daarvoor!
Om de kast goed gevuld te houden, zal de mand voor de producten elke zondag klaar staan. U kunt daarin boodschappen achterlaten. Geld mag ook, daarvan worden spullen gekocht die het hardst nodig zijn.

Wij als kerkenraad vinden het belangrijk om een kerk te zijn voor het dorp. Niet alleen een mooi gebouw wat met warmtepompen wordt verwarmd en andere hoogstaande snufjes. Niet alleen beschikbaar voor u als gemeentelid maar een kerk die verder gaat. In samenwerking met de gemeente van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt staat er een 'Geven en nemen- kastje' naast de toren van onze kerk. Een 'Geven en nemen-kastje' is bedoeld voor de mensen die het zwaar hebben hier in ons dorp. Beiden kerken, de mensen uit het dorp en u als u iets kunt missen, zullen garant staan voor in ieder geval een half jaar kastvulling.

De mensen uit het dorp die het nodig hebben kunnen uit het kastje iets nemen. Wij zullen het kastje iedere week bijvullen met houdbare producten. 
Doet u mee? Van harte aanbevolen.
 
Oproep: tuinonderhoud kerk Oproep: tuinonderhoud kerk
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het tuinonderhoud van de kerk willen verzorgen. Enkele jaren is dit uitgevoerd door een tuinbedrijf, maar de kosten zijn heel hoog. Daarom hopen we dat er mensen zijn die dit voor hun rekening zouden willen nemen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ko Dieleman.
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur is de kerk open.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.(in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus mogen bijeenkomsten niet meer gehouden worden, dus het middaggebed komt tijdelijk te vervallen. Maar de kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

 U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst. Als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, kunt u een beroep op deze dienst doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 06-28637353 of per e-mail ftollena@kpnmail.nl