woensdag 4 maart 2015

Inloop avond

Datum: 
 woensdag 4 maart 2015
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Dorpshuis Hoek (Hoekse Rakkers)

Stichting Dorpsbelangen Hoek in samenwerking met Protestantse gemeente Hoek vragen uw mening over de herbouw van de kerk. De bedoeling is om met het verzekerings geld herbouw te plegen en na raadpleging van de gemeente leden zal een pakket van eisen worden geformuleerd. 
U krijgt de kans om deel te nemen aan een inventarisatie ronde.
De voorlopige plannen voor herbouw worden gepresenteerd waarop men kan reageren en ideeën kan aandragen. De bedoeling is dat de nieuwe kerk een gebouw voor heel het dorp zal worden.
Klik hier voor een volledige versie van de uitnodiging.
 

terug