zondag 7 november 2021

Gemeenteochtend

Datum: 
 zondag 7 november 2021

Aanvang rond 11.30 uur, aansluitend aan de koffie na de dienst

Onderwerpen die aan de orde zullen komen:

  • kerken na corona
  • samenwerking met Protestantse gem. Philippine-Sas van Gent-Sluiskil 
  • financieel verslag
En er is natuurlijk ruimte om vragen te stellen.
Als u eigen onderwerpen wil aandragen, dan graag vooraf aangeven. Hopelijk maken veel gemeenteleden gebruik van de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over wat er beweegt in de onze gemeente.
Iedereen is van harte uitgenodigd!

terug