Gemeentemorgen 15 januari Gemeentemorgen 15 januari
Beste gemeenteleden,

Op zondag 15 januari willen wij na de dienst een gemeentemorgen houden. We willen u bijpraten over de ontwikkelingen in de samenwerking met onze buurgemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil (PSS).
Op 2 en 3 december jl. hebben diverse werkgroepen van Hoek en PSS met elkaar kennis gemaakt. Dit onder begeleiding van mevrouw Lydia Roosendaal, gemeentebegeleider. Zij schrijft hierover het volgende:

In het Sinterklaasweekend van 2 en 3 december hebben diverse werkgroepen met elkaar gesproken over samenwerking. Wat kunnen we voor elkaar betekenen; nu al en in de toekomst? Waar zien we zorgen? Waar zien we kansen? Herkennen we ons in de ander?
De gesprekken hadden een oriënterend karakter.

Vertrouwenwekkende en geanimeerde gesprekken
In kleine groepjes rond beheer, eredienst, pastoraat en diaconaat kwamen we vanuit de beide gemeenten bij elkaar om:
- kennis te maken met elkaar en elkaars werkveld en met elkaars werkwijze.
- zorgen te inventariseren. Wat zijn de belangrijke thema’s die we zeker in het proces van samenwerking met elkaar willen bespreken.
- van elkaar te horen waar we kansen voor samenwerking zien
- randvoorwaarden te benoemen waar we rekening mee moeten houden onderweg.

Randvoorwaarden – op weg naar een gezamenlijke inspirerende kerk
1. Een zorgvuldig proces waarbij we voor ogen houden dat het een groeiproces zal zijn.
2. Transparante communicatie met gemeente en gemeenteleden vroegtijdig bij het proces betrekken: laten we elkaar inspireren, elkaar de hand toesteken, samen op nieuwe ideeën komen voor een inspirerende kerk
3. Belangrijk aandachtspunt: Hoe blijven we vierend, diaconaal en pastoraal achter in de dorpen?

Samenwerking
We hebben al iets van samenwerking ervaren in deze ontmoetingen: door onze kennis en ervaringen te delen, door te bedenken dat we activiteiten ook bekend kunnen maken bij de andere gemeente, door de wens uit te spreken om activiteiten samen op te pakken en door ideeën uit te wisselen om samen iets nieuws op te pakken. Deze eerste verkennende gesprekken smaakten naar meer. Ze bieden perspectief om in de toekomst meer samen op te trekken”


Als kerkenraad stellen we het erg op prijs dat u op deze gemeentemorgen aanwezig bent, het gaat immers over de toekomst van onze gemeente. En gemeente, dat zijn we samen! We vinden het dus heel belangrijk om ook uw gevoelens en gedachten bij deze samenwerking te horen!
terug