zondag 11 november 2018

Gemeentebijeenkomst

Datum: 
 zondag 11 november 2018
Tijdstip: 
 11:00 uur
Locatie: 
 Ontmoetingsruimte

Tijdens de vergadering van 9 oktober j.l. is besproken en besloten dat we de gemeenteavond de komende tijd gaan houden op zondagmorgen, aansluitend aan de kerkdienst. We noemen het dan Gemeentebijeenkomst . De eerste bijeenkomst staat gepland voor zondag 11 november a.s. Voorganger op deze zondag is pastoraal medewerker mw. Ank Muller. (Dit in tegenstelling tot het bericht in de Hoeksteen.) Op de agenda staat de ‘toekomstschets’ van onze gemeente. We hopen dat velen gebruik zullen maken van deze gelegenheid om op de hoogte gesteld te worden van de op handen zijnde ontwikkelingen. Van de bijeenkomsten zal een verslag worden gemaakt.

terug