Geldwerving herbouw kerk

Geldwerving herbouw kerk
Om de geldwervingscampagne voor de herbouw van de kerk zo goed mogelijk te realiseren, is de werkgroep geldwerving geïnstalleerd. Deze bestaat uit vijf personen. Mattie de Schepper en Wim Platteeuw zullen zich vooral bezighouden met het organiseren en coördineren van plaatselijke activiteiten. Arie van der Maas (voorzitter) en Frans Tollenaar (vice-voorzitter) richten zich met name op fondsenwerving in land en regio. Elly Tollenaar (secretaris) vervult een algemeen coördinerende rol en verzorgt de communicatie.
 
Daarnaast is een viertal personen bereid gevonden de werkgroep geldwerving de komende tijd bij te staan. De heer Han Polman, Commissaris van de Koning in de Provincie Zeeland, de heer Jan Lonink, Burgemeester van de gemeente Terneuzen, de heer ds. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en de heer John Bravenboer, grondlegger van het raadgevend ingenieursbureau Bravenboer&Scheers vormen met elkaar een “comité van aanbeveling&advies”. We zijn blij dat deze vier heren bereid zijn ons met raad, en zo mogelijk ook met een enkele daad, terzijde te staan.

Doel en werkwijze van de werkgroep
Ideeën zijn er al in overvloed. Dat is niet alleen mooi om te zien maar gaat ons ook echt helpen. De werkgroep geldwerving probeert deze ideeën en acties te stimuleren en te coördineren. Voor een nóg breder draagvlak, wordt binnenkort een brainstorm-moment ingepland voor het hele dorp. Doel is uiteraard om zoveel mogelijk middelen binnen te krijgen om de herbouw van kerk en toren mogelijk te maken.  
Met ingang van 5 februari brengen we u via deze website iedere eerste donderdagavond van de maand op de hoogte van de actuele financiële resultaten van de geldwerving. De navolgende zondag zal dit bericht op de Zondagsbrief te lezen zijn. Suggesties en opmerkingen met betrekking tot de geldwerving zijn van harte welkom via geldwerving@pknhoek.nl.

Tenslotte
Waarom goed verzekerd en toch geldwerving? In het Zeeuws-Vlaamse kerkblad ‘Kerk in Beeld’ is het voorpagina artikel vandaag gewijd aan het antwoord op deze vraag. Het artikel is hier terug te vinden. U kunt mensen naar dit artikel verwijzen.
 
geplaatst op 30-01-2015 om 09:52 uur
terug