Financiële wijzigingen Financiële wijzigingen
Zoals u misschien al heeft gelezen in de nieuwe Hoeksteen hebben we enkele financiële wijzigingen aangebracht. Hierdoor gaan we op jaarbasis ongeveer 750 € aan bankkosten besparen.

De bankrekeningen bij de ING (solidariteitskas, aanschaf collectebonnen) en de RABO (bijdrage kerkbalans, huur kerkgebouw etc.) worden per 31 december gesloten! We hebben een nieuwe rekening geopend via de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). NL 13 RABO 0373 7431 49

Ter info: De stichting maakt gebruik van de diensten van de RABO bank, vandaar dat deze nieuwe rekening wel de letters ‘RABO’ in het rekeningnummer heeft.

Vanaf 01 januari 2020 dient u dus deze rekening te gebruiken! Eerder mag ook, omdat RABO, in tegenstelling tot SKG, voor iedere transactie kosten in rekening brengt.

Om dezelfde reden is eerder dit jaar ook de bankrekening van de ZWO gesloten. Voor zowel diaconie als ZWO is er de bankrekening NL 68 RBRB 0845 1596 15.

Voor alle duidelijkheid: We houden betalingen en ontvangsten voor ZWO en diaconie wel apart bij.
terug