Delta voor Indonesië - Samen in Actie!

Delta voor Indonesië - Samen in Actie!
Samen met Kerk in Actie steunt onze gemeente met Delta voor Indonesië (gevormd door meer dan 50 gemeenten en kerken in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden) drie partnerorganisaties die opkomen voor kwetsbare mensen, zoals kinderen, boeren en vrouwen.
  • Een betere toekomst voor straatkinderen - in de hoofdstad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Medewerkers van Dreamhouse zoeken de kinderen op straat op, brengen ze naar een opvangcentrum en regelen dat ze weer naar school kunnen.
  • Een beter inkomen voor boeren - de Javaanse kerk helpt arme boeren en boerinnen bij het opzetten van een coöperatie, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten ontvangen. Ook leren ze om op een duurzame manier landbouw te bedrijven.
  • Sterke vrouwen in de kerk - in de lokale kerken op het eiland Papoea zijn het vooral vrouwen die heel actief zijn. Met cursussen rust de organisatie P3W op Papoea vrouwen toe om de sociale en pastorale activiteiten van de kerk uit te voeren. De vrouwen richten o.a. vrouwenverenigingen op en ondersteunen vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Delta voor Indonesië

Wij geloven in delen. Met deze samenwerking komen we als Delta voor Indonesië in actie om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Dat kan alleen dankzij uw gebed en uw steun! Doet u mee? Maak uw gift over op NL68 RBRB 0845 159615 t.n.v. Diaconie PKN Hoek o.v.v. Indonesië 
Hartelijk dank!                                                          
ps: voor € 25 krijgt een kind een maand lang onderwijs

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep diaconie & zwo                     

Ko Dees
(interim) Voorzitter
 
terug