zondag 30 september 2018

Bevestigingsdienst ds. A.P. van der Maas als classispredikant

Datum: 
 zondag 30 september 2018
Tijdstip: 
 15:00 uur
Locatie: 
 Gasthuiskerk te Zierikzee

Klik hier voor de uitnodiging voor deze dienst waarin iedereen van harte welkom is.

Met vreugde nodigt het breed moderamen van de classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden) u uit voor de kerkdienst op zondag 30 september 2018 om 15.00 uur in de Gasthuiskerk te Zierikzee. In deze dienst zal ds. A.P. (Arie) van der Maas als classispredikant verbonden worden aan de classis. Deze verbintenis en viering luiden een nieuwe periode in, zowel voor de classis Delta, die sinds 1 mei 2018 is gevormd, voor haar gemeenten, als voor ds. Van der Maas en zijn gezin. De belangrijkste opdracht daarbij zal zijn om samen te zoeken naar het hart van het kerk-zijn in deze en de komende tijd.

De dienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Zierikzee. Medewerking aan de dienst zal worden verleend door mensen afkomstig uit de voormalige classes. In de dienst zullen voorgaan ds. Piet de Graaf, predikant van de Gasthuiskerk, en ds. Arie van der Maas.

Na de dienst is er in de kerk en achterliggende zaalruimte volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en kunt u Arie en Colinda van der Maas de hand drukken. We hopen van harte u te mogen begroeten op 30 september aanstaande in Zierikzee!

Namens het breed moderamen, ds. P. de Graaf, preses P. van den Boogaart, scriba

In verband met de organisatie stellen wij er prijs op van u te vernemen of, en zo ja met hoeveel personen, u de dienst hoopt bij te wonen. Graag uiterlijk 24 september aanstaande doorgeven aan de scriba van de classis. Ook voor overige informatie kunt u bij hem terecht. Adresgegevens Gasthuiskerk: Havenplein 17 4301 JD Zierikzee Telefoon: 0111-412073

terug