zondag 22 augustus 2021

Barbecue met afsluitend samenzang

Datum: 
 zondag 22 augustus 2021
Tijdstip: 
 16:00 uur

Op zondag 22 augustus wordt er een BBQ met afsluitend samenzang georganiseerd! We kijken hier erg naar uit, het is fijn om na zo’n lange tijd weer eens iets als gemeente samen te kunnen doen!
De BBQ start om 16.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel staat er een box waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen.

We kunnen ook nog wel wat hulp gebruiken. Dus als u het leuk vindt om te helpen, geef dit dan even door aan Andrea van Hermon of Marinka Mahu.

U kunt zich nog tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden voor de BBQ via de intekenlijst die achter in de kerk op de statafels ligt of bellen naar Marinka (0115-441203).

Rond 19.00 uur start zingen in de kerk. Dit hebben we zo lang moeten missen in de erediensten, we zijn blij dat dit nu weer mogelijk is. Organist Akko de Feijter heeft een variërend programma gemaakt. Wilt u wel komen zingen, maar niet bbq-en? Ook dan van harte welkom! 

Namens de werkgroep Liturgie en Eredienst, Marinka Mahu

Uiteraard houden we de ontwikkeling van het coronavirus in de gaten en houden we rekening met de daarbij behorende maatregelen. Vooralsnog zijn we positief, maar mocht het toch weer de verkeerde kant opgaan, dan is het mogelijk dat de BBQ niet zal kunnen doorgaan.

terug