Agendapagina
« vorige  |  maart 2021  |  volgende »

Dinsdag 2 maart 2021 Kerkenraadsvergadering
Locatie: Ontmoetingsruimte
Tijdstip: 19.30 uur

 

Dinsdag 16 maart 2021 Kids op zolder
Locatie: Jeugdgebouw
Tijdstip: 17:30 uur  - 19:30

Klik hier voor meer informatie

 

Donderdag 25 maart 2021 Ringactiviteit: God in de supermarkt
Locatie: Via Teams
Tijdstip: 19:30 uur  - 21:30 uur

Aanvullende informatie:
Degenen voor wie het niet mogelijk is om hier thuis aan deel te nemen, zijn van harte welkom in de kerk. In kleine groep, op afstand, kan deze workshop via het grote scherm in de ontmoetingsruimte samen gevolgd worden. 
De kerk is vanaf 19.00 uur geopend

In de Bijbel kun je al in het eerste hoofdstuk lezen hoe de mensen de aarde mogen gebruiken en dat ze erover mogen heersen (Genesis 1:28). Dat betekent niet dat de mensen alles met de natuur mogen doen wat ze willen. Heersen over de aarde betekent dat we er verantwoordelijkheid voor hebben en op een goede manier met de aarde moeten omgaan. In de gelijkenis over de talenten legt Jezus uit dat je rekenschap moet afleggen van de dingen die je in beheer hebt gekregen (Matteüs 25:19).
Dat de mens de aarde mag gebruiken en erover mag heersen, betekent ook nog iets anders. In Genesis 1:1-31 lezen we hoe mooi God de aarde heeft geschapen. Prachtig gewoon. Telkens staat er: ‘God zag dat het goed was.’ Voor deze mooie schepping moet goed gezorgd worden. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15). Maar ze zijn geen eigenaar van de aarde. De aarde is en blijft van God (Exodus 9:29, Psalm 24:1-2).

Tijdens een online workshop op donderdagavond 25 maart gaan we samen in gesprek hoe we tijdens onze dagelijkse/wekelijkse boodschappen in de supermarkt bewustere keuzes kunnen maken. De workshop heet dan ook “God in de supermarkt”. De workshop sluit aan bij het weekthema van het 40-dagentijdproject: De hongerigen eten geven.

De workshop duurt van 19:30 – 21:30 en wordt gehouden via het programma Teams. Ben je hier niet bekend mee, geen probleem! Geef het dan wel even aan bij je aanmelding. Het mooiste zou zijn als we vanuit de RING Zeeuws-Vlaanderen vanuit elke kerk vertegenwoordigd zijn. Opgeven kan via diaconie@pknaxel.nl.

Wij hebben per opgave een mailadres nodig, om de link naartoe te kunnen sturen.
Opgeven vóór 20 maart. Kijk voor meer informatie op www.godindesupermarkt.nl