Vanuit de Werkgroep Diaconie & ZWO Vanuit de Werkgroep Diaconie & ZWO
We zijn heel blij met de financiële betrokkenheid die er de afgelopen maanden al is geweest. Graag brengen we u op de hoogte van wat er met de opbrengst van een deel van de collectes tot nu toe is gedaan:
  • € 1000,00 ‘Delta voor Indonesië’, project dat door veel gemeenten binnen de Classis Delta wordt gesteund;
  • € 150,00 ‘Leger des Heils’ via Margreet Lucasse die voor dit doel 487 km door Nederland loopt;
  • € 250,00 steun voor boeren die getroffen zijn door sprinkhanen-plagen;
  • € 300,00 voor voedselpakketten via Rabot, Antwerpen.
Heel hartelijk dank!
terug