Kliederkerk

Kliederkerk
Al lange tijd blijkt dat de zondagse eredienst niet altijd aansluit bij verschillende leeftijdsgroepen en verschillende (geloofs)belevingen.
Zeker ook voor ouders met kinderen is dat het geval. Het aantal kinderen bij de kinderkring is hierdoor niet heel groot. Toch is er wel behoefte aan mogelijkheden om de Bijbelverhalen door te geven aan de volgende generatie. 
Het is dus belangrijk om als kerk te blijven zoeken naar aansluiting bij de verschillende leeftijden en belevingen. Het doel is daarbij niet om de kerk in stand te houden, maar om o.a. de Bijbelverhalen levend te houden, het Evangelie van Jezus Christus door te geven en er te zijn voor gemeenteleden en anderen.  
Om deze reden en om meer en langer aandacht te kunnen geven aan de kinderen dan tijdens de zondagse Kinderkring mogelijk is, is Kliederkerk (voor kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool) gestart.
De afgelopen vier seizoenen blijkt deze vorm van jeugdwerk goed te werken, het is dus zeker de bedoeling om groep, met daar waar nodig aanpassingen te blijven aanbieden aan gemeenteleden maar ook aan kinderen van buiten de gemeente.

Lees meer: Uitnodiging Kliederkerk
 
terug