Vanuit de werkgroep Liturgie & Eredienst Vanuit de werkgroep Liturgie & Eredienst
De opbrengst van € 1000,00 die opgehaald is door de kerstballenactie en collecte van de kerstnachtdienst 2019 is overgemaakt naar Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen. Steeds meer kinderen in Nederland en ook in Zeeuws Vlaanderen kunnen om financiële redenen niet mee doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen wil deze kinderen mee laten doen door bv een schoolreis, deelname aan een sportclub of een fiets te bekostigen. Met het bedrag van € 1000,00 kan de Stichting Leergeld weer heel wat kinderen blij maken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
terug