Symbolische schikking

Symbolische schikking
Symbolische schikking op de Tweede Zondag van Advent

’Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen.
Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen.’
‘Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.’ 

(Micha 4:3)
 
"Wie zet jij in het licht?"- Joris Kerstboom

"Wie zet jij in het licht?"- Joris Kerstboom
Klik hier om de afbeelding in het groot te bekijken.

U kunt op de statafel in de ontmoetingsruimte lege kerstballen vinden waarmee u iemand op Kerstavond 24 december om 21.00 uur in het licht kunt zetten. De kerstballen worden op die avond in de kerstboom gehangen op de markt. U kunt de bal vullen met een tekst, een wens of een mooie kerstgedachte. I.v.m. de privacywet kunnen er geen foto’s of adresgegevens in.

De inwoners van Hoek hebben afgelopen week een flyer in de brievenbus gevonden met nog meer informatie over deze bijzondere kerstballen. Naast de mand met kerstballen vindt u een busje voor een vrijwillige bijdrage. We gaan uw bijdrage en de opbrengst van de collecte van de kerstnachtviering besteden aan kinderen wiens ouders bij de voedselbank komen. We kopen in het voorjaar cadeautjes voor deze kinderen, zodat zij ook in deze periode even in het licht staan.

amens de voorbereidingsgroep Kerstnachtviering
 
Gedenken

Gedenken
In de kerk ligt een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. De ‘levensboom’ waarop een wit steentje gelegd wordt op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar. Kees Biesheuvel, de onwerper van de boom, verwoord zijn inspiratie en de symboliek.

Klik hier om het verhaal van Kees te lezen >>
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Klik hier voor alle verslagen van de Ringzondagen.
 
Nieuw boek in de ‘dagkapel’ Nieuw boek in de ‘dagkapel’
Bij de interieur commissie is het idee ontstaan om op een bijzondere manier aandacht te geven aan gemeenteleden die zijn overleden. In verschillende kerken heeft de commissie gezien hoe andere gemeenten hiermee omgaan.

Sinds deze week ligt er in de ‘dagkapel’ een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden.

Naast dit boek met namen wordt er gewerkt aan een ‘levensboom’ waar op de takken een wit steentje gelegd zal worden op het moment dat er iemand overlijdt. De steentjes worden na het afsluiten van het kerkelijk jaar meegegeven aan de familie. De boom krijgt een plaats bij de ‘dagkapel’.

Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dat graag.

Namens de Interieur commissie, Cor-Elli de Bruijn, Marinka Mahu
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

Deze dinsdag (10/12) is er een bijzondere middag: de kinderen van de bassischool komen op bezoek. Het wordt dus een ‘Middaggebed junior’

Vanaf 13.30 uur: ‘Op verhaal komen’
Wanneer ds. Saskia Ketelaar er is, zal er aansluitend aan het middaggebed aandacht zijn voor verhalen, bijbel verhalen, diaconale verhalen, verhalen van God en mensen; verhalen die ‘raken’. Om nader kennis met elkaar te maken en om een goed verhaal te delen. U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail