Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Verslag derde Ringzondag

Op zondag 26 mei 2019 vond de derde Ringzondag plaats bij de Protestantse gemeente te St. Kruis – Aardenburg in
de St. Baafskerk in Aardenburg, de oudste kerk van Zeeland.

Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 7 gemeenten aanwezig.

Op deze zondag waren we door de Protestanste gemeente te St. Kruis – Aardenburg uitgenodigd om de ‘Baafse Beleving’ mee te vieren.
Tijdens de viering, eigenlijk een concert in de liturgie, ligt het accent op, zoals de aankondiging vanuit de gemeente aangaf: ‘naar ons idee de twee belangrijkste elementen in de kerkdienst: ‘woord en muziek’’.
Vanmorgen was er muziek gespeeld op orgel en hobo en stond het verhaal uit Genesis 21 over Ismaël en de gespannen relatie met Izaäk centraal. Kinderen van één vader, maar met verschillende moeders. Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan het einde van de tunnel.
Ds. Edward van der Kaaij streeft ernaar, samen met organist Ad van de Wege de diensten laagdrempelig, inhoudsvol en cultureel te maken.
Twee jaar geleden, bij de voorbereiding van ‘Zondag Cantate=Zingt!’ is het idee voor deze manier van vieren bij de predikant en organist ontstaan.

In de Baafse Beleving is een balans gevonden tussen aan de ene kant herkenning van de ‘gewone’ liturgie en aan de andere kant vernieuwing met een grote plek daarin voor klassiek geschoolde solisten.
Het blijkt dat niet alleen gemeenteleden maar ook anderen zich aangesproken voelen door deze manier van vieren. Meer dan het dubbel aantal mensen dan anders waren tijdens de viering aanwezig.
Het is de bedoeling om ongeveer vijf keer per jaar deze manier van vieren te houden.

Na de viering was er onder het genot van koffie en thee, soep en een broodje, uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.
De reacties op deze manier van vieren waren heel positief, het bijzonder oude gebouw werkt hier ook zeker in mee.
Ook van de gelegenheid tot het ontmoeten van gemeenteleden vanuit verschillende plaatsen werd gebruik gemaakt.
Opnieuw waren de ervaringen daarbij heel positief, ‘inspirerend’ werd daarbij genoemd.Conclusie:
Deze derde Ringzondag was met recht een beleving en wederom werd het als positief en inspirerend ervaren om gemeenteleden vanuit verschillende gemeenten te ontmoeten.
Ondanks de afstand van Aardenburg tot de meeste andere gemeenten in
Zeeuws-Vlaanderen was bijna 60% van de gemeenten aanwezig!

Klik hier en u vindt alle verslagen van de Ringzondagen
 
terug