Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
-       Meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, begroting en jaarrekening.
-       Zorg dragen voor de geldwerving.
-       Beschikbaar stellen van ruimte voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente en het beheer en onderhouden daarvan.
-       Beheren van de financiën van de gemeente.
-       Verzorgen van personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
-       Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
-       Beheren van de archieven van de gemeente.
 
Het college  bestaat uit:
Ouderling kerkrentmeester Cees Biesheuvel, voorzitter, tel. 06 40716164
Ouderling kerkrentmeester Wim de Putter penningmeester, tel. 06 23659571
Ouderling kerkrentmeester Ko Dieleman, secretaris en gebouwbeheer, tel. 06 51825192
Kerkrentmeesters: Leen Dieleman en Joris Vasse.

 
Administrateur Jaap Brouwer.
 
IBAN rekeningnr. NL80 RABO 0362 3341 61 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. gem. te Hoek.
 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 bonnen van € 1,- = € 20,- per kaart. Bestellen via IBAN rekeningnr. NL72 INGB 0000697 997 t.n.v. Protestantse gemeente te Hoek.
 
RSIN nr. gemeente 824101741
 
terug