Informatie i.v.m. aangescherpte corona maatregelen Informatie i.v.m. aangescherpte corona maatregelen
Hoek, 13 oktober 2020

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Zoals beloofd ontvangt u hierbij bericht vanuit de kerkenraad. Dit n.a.v. de persconferentie die dinsdagavond is geweest. Wat in deze persconferentie voor ons als kerk van belang is,
is de groepsgrootte. Zoals u vast heeft gehoord, mogen we met 30 bezoekers in de eredienst aanwezig zijn. We gaan dit monitoren en ervoor zorgen dat uw en onze veiligheid niet in het gedrang komt.

Naast dat het kerkgebouw een uitstekende ventilatie heeft, zorgen we ook voor een goede hygiëne en worden uw handen bij binnenkomst gedesinfecteerd. Ook willen wij u dringend vragen een mondkapje te dragen. Zodra u op uw plaats zit, mag u deze afdoen.
Bij het verlaten van de kerk, vragen we u om afstand van elkaar te houden. We zullen ook de zijdeur open zetten, zodat u ook via de zijkant van de kerk naar huis kunt gaan.
Het koffie drinken komt de komende weken te vervallen.

Bent u terughoudend om op zondag te komen? Dan bent u ook van harte welkom op dinsdagmiddag. Tussen 13.00 en 15.00 uur is de kerk open met om 13.15 uur het Middaggebed. Voor een gebed, om een kaarsje aan te steken of om nog eens met iemand te kunnen praten. Altijd welkom!

Er wordt weer veel van ons gevraagd en ook wij als kerkenraad vinden het ontzettend jammer dat we een stap terug moeten doen. Maar we hebben ook verantwoordelijkheid naar elkaar en naar de mensen in onze omgeving, laten we deze dan ook nemen.
Aan de andere kant zijn we ontzettend dankbaar dat de kerkdiensten nog doorgang kunnen vinden, zodat er een plaats is om tot rust te komen en kracht te vinden in Woord en Gebed.
 
Tot slot, wilt u zo vriendelijk zijn om deze mail door te sturen naar andere gemeenteleden?
Zo hopen we veel gemeenteleden te bereiken.

Wellicht ontvangt u deze mail meerdere keren via verschillende mailadressen.
Vanwege privacy-redenen kunnen we de lijst met mailadressen niet aan iedereen laten zien; deze mail is bij u terecht gekomen via de BCC, zodat anderen uw mailadres niet kunnen zien. Om dezelfde privacy-redenen vragen wij u om de mail ook via BCC door te sturen.

Tot slot geven wij u nog een woord van bemoediging mee, geschreven door
ds. Marco Batenburg,  preses van de generale synode:
            Kom, Schepper Geest,
            ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
            Houd ons vast,
            in Jezus’ Naam.

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Henk Siersema, voorzitter
Marinka Mahu-Maas, scriba
 
terug