Welkom

Welkom
Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Geen dienst op Hemelvaartsdag Geen dienst op Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei is er bij ons in de kerk geen dienst.
Graag verwijzen we u door naar de diensten bij onze buurgemeenten:
  • Philippine, 10.00 uur ds. Dick Stap
  • Terneuzen, Goede Herderkerk, 10.00 uur ds. Huub Smeets
  • Hoek, Gereformeerde kerk (v), 9.30 uur ds. Johan Harmanny
 
Een Nieuw Begin … voor onze gemeente Een Nieuw Begin … voor onze gemeente
Op zondag 21 april, Paasmorgen, mochten we aansluitend aan de dienst de beroepsbrief aanbieden aan ds. Saskia Ketelaar. Voorzitter Henk Siersema schetste daarbij het traject dat we als kerkenraad, gemeente en predikant met elkaar hebben doorlopen. Hij vertelde over de prachtige volzinnen in de beroepsbrief, maar dat het er eigenlijk om gaat: ‘Zou jij onze nieuwe dominee willen worden.’ De symboliek van deze Paasdag, 'Een nieuw Begin' werd door ds. Ketelaar onmiddellijk opgepakt en inhoud gegeven. Zij heeft het beroep aangenomen met de verwondering over hoe alles is gelopen en over de wegen die God kan gaan en zei daarbij: ‘Dank voor het geweldig grote vertrouwen, we gaan samen verder’.
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Ringzondag op 26 mei in Aardenburg 
 
Hierbij vanuit Aardenburg de uitnodiging voor de  derde Ringzondag. De kerkdienst op deze zondag wordt  de ‘Baafse Beleving’ genoemd.  De dienst begint om 10.00 uur in de Sint Baafskerk, St. Bavostraat in Aardenburg. 
 
‘De Baafse Beleving is een kerkdienst, waarin we de gebruikelijke kerkelijke elementen ondergeschikt maken aan wat naar onze opvatting het belangrijkste is in de kerkdienst:     woord en de muziek.’  Het woord betreft een inspirerende vertelling gebaseerd op een Bijbelverhaal.  Het gaat erom dat je wordt geraakt door de vertelling en door de muziek.  Met andere woorden: het gaat om beleving. De Baafse Beleving zou je een concert in liturgische setting kunnen noemen of een concert met een verhaal. 
 Op 26 mei draait het in de vertelling om Ismaël en de gespannen relatie met Izaäk. Kinderen van één vader, maar met verschillende moeders.  Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Ds. Edward van der Kaaij heeft de intentie om het prachtige bijbelse verhaal te vertolken. Ad van de Wege tekent voor de muziek, maar niet alleen hij.  De Belgische hoboïst Luk Callens (Antwerpen) blaast hoog van de toren. 
 
Toegang gratis. Een donatie ter bestrijding van de kosten is mogelijk via de collecte. 


Verslag tweede Ringzondag
Op zondag 7 april 2019 vond de tweede Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente ‘de Brug’ in Oostburg. Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 10 gemeenten aanwezig. De ontmoeting van deze Ringzondag vond plaats tijdens de 40-Dagentijd met een dienst in de kerk. Voordat de dienst begon werden de liturgische bloemstukken met foto’s en afbeeldingen van het project van Kind op Zondag voor de kinderen op de muur geprojecteerd. Hierin zag je de zorg die er al was voordat de dienst gevierd werd.

De kerk van Oostburg is kortgeleden verbouwd en de kerkzaal is een open, lichte, functionele ruimte geworden. Na de eredienst was er koffie, thee enz. in het tegenovergelegen ‘kerkcentrum’. De zaal was goed gevuld! Terug in de kerk was er een duidelijke, bondige presentatie over de Protestantse gemeente ‘de Brug’. Van deze presentatie ontving iedereen de geprojecteerde tekst op papier. Voor degene die dit (nog een keer) willen nalezen kan de tekst opgevraagd worden bij Arnold Scheele ( De tekst is ook te vinden in de eerst volgende ‘Kerk in Beeld’ onder de gemeenteberichten van de Protestantse gemeente ‘de Brug’.

Na de presentatie werden er drie groepen gevormd met elk ongeveer 10 personen. Vervolgens konden er vragen gesteld worden n.a.v. de presentatie en aanvullingen/ reacties gegeven worden vanuit de eigen gemeentes en was er de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Niet alles is in alle groepen aan de orde geweest en dat was ook niet het doel. Het gesprek met elkaar, elkaar en de verschillende gemeentes leren kennen staat voorop. Tijdens de lunch werd er gevraagd hoe de ochtend was ervaren. Een paar reacties: nieuwe ideeën opgedaan; inspirerend; leuk om mee te maken; mooi om te horen van geloof, ieder op zijn of haar eigen manier; bemoedigend; boeiend om elkaar te ontmoeten; we kunnen elkaar versterken.

Note: Niet iedereen is enthousiast over het in gesprek gaan na de dienst a.d.h.v. vragen/stellingen. Voor sommigen is dat een te verplicht onderdeel of wordt een Ringzondag daardoor te lang. We hopen dat ook deze gemeenteleden zich betrokken blijven voelen bij de Ringzondag en (een deel daarvan) blijven meedoen zodat de onderlinge contacten/ontmoetingen mogelijk blijven.

Conclusie: Op deze tweede Ringzondag, met een iets andere invulling dan de eerste, kan wederom zeer positief terug gekeken worden. Ruim 80% van de gemeenten was aanwezig. Door de aanwezigen is o.a. gezegd: dat deze ontmoetingen leidden tot het opdoen van ideeën voor de eigen gemeente, dat ervaringen van een fusie helpen bij een fusie die staat te gebeuren, dat gesprekken inspirerend en bemoedigend zijn. In alles klinkt het omzien naar elkaar door, wat als even belangrijk wordt gezien als de dialoog met de buitenwereld. De tekst op de muur in de kerk spreekt daarbij aan: ‘Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt zoals ik u heb liefgehad’
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail