Welkom

Welkom
Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Startzondag Startzondag

                                 Klik op de afbeelding om te vergroten.
 
Interkerkelijke vrouwendag

Interkerkelijke vrouwendag
Op 5 oktober 2019 organiseert ❤️ Agape voor jou ❤️ een interkerkelijke vrouwendag met als thema “koester je hart”.
De organisatie is wat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Maar de drive is er niet minder op geworden, sterker het is nog meer geworden!

Benieuwd naar het programma? Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website https://agapevoorjou.wixsite.com/agape
 
Trainingsdag Contextueel Bijbellezen. Voor deelnemers van CBL groepen, geïnteresseerde gemeenteleden

Trainingsdag Contextueel Bijbellezen. Voor deelnemers van CBL groepen, geïnteresseerde gemeenteleden
Zaterdag 26 oktober 9.30-14.30 uur, kerk Protestantse gemeente Hoek!
Wat is Contextueel Bijbellezen (CBL)?
Door vanuit de eigen situatie een verhaal te lezen worden oude teksten relevant voor ons leven anno 2019 en mogen we al sprekend en lezend iets ontdekken van Gods Woord als licht op ons pad. Lees meer op www.kerkinactie.nl/bijbellezen
Op verschillende plekken in Zeeuws-Vlaanderen is er kennis gemaakt met CBL. Inmiddels is er een aantal gespreksgroepen actief.
Ben je of wil je zelf aan de slag met deze methode en daarvoor handvatten aangereikt krijgen of heb je behoefte aan wat ondersteuning en input?
Kom dan naar de training op
zaterdag 26 oktober.
Informatie over aanmelden volgt.
Heb je al vragen: neem dan contact op met ds Aart van Houweling (Zuidzande) via
Tot januari 2018 was Hanna Wapenaar namens de Classis Zeeuws Vlaanderen uitgezonden door Kerk in Actie. Ze was verbonden aan het Ujamaa Centrum en heeft daar gewerkt met de gespreksmethode van CBL.
Tijdens haar bezoeken aan onze gemeenten heeft ze ons kennis laten maken met CBL.
KIA stimuleert en ondersteunt de methode, hopende dat de bekendheid zich via de actieve gespreksgroepen verspreid.
 
Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Verslag derde Ringzondag

Op zondag 26 mei 2019 vond de derde Ringzondag plaats bij de Protestantse gemeente te St. Kruis – Aardenburg in
de St. Baafskerk in Aardenburg, de oudste kerk van Zeeland.

Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 7 gemeenten aanwezig.

Op deze zondag waren we door de Protestanste gemeente te St. Kruis – Aardenburg uitgenodigd om de ‘Baafse Beleving’ mee te vieren.
Tijdens de viering, eigenlijk een concert in de liturgie, ligt het accent op, zoals de aankondiging vanuit de gemeente aangaf: ‘naar ons idee de twee belangrijkste elementen in de kerkdienst: ‘woord en muziek’’.
Vanmorgen was er muziek gespeeld op orgel en hobo en stond het verhaal uit Genesis 21 over Ismaël en de gespannen relatie met Izaäk centraal. Kinderen van één vader, maar met verschillende moeders. Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan het einde van de tunnel.
Ds. Edward van der Kaaij streeft ernaar, samen met organist Ad van de Wege de diensten laagdrempelig, inhoudsvol en cultureel te maken.
Twee jaar geleden, bij de voorbereiding van ‘Zondag Cantate=Zingt!’ is het idee voor deze manier van vieren bij de predikant en organist ontstaan.

In de Baafse Beleving is een balans gevonden tussen aan de ene kant herkenning van de ‘gewone’ liturgie en aan de andere kant vernieuwing met een grote plek daarin voor klassiek geschoolde solisten.
Het blijkt dat niet alleen gemeenteleden maar ook anderen zich aangesproken voelen door deze manier van vieren. Meer dan het dubbel aantal mensen dan anders waren tijdens de viering aanwezig.
Het is de bedoeling om ongeveer vijf keer per jaar deze manier van vieren te houden.

Na de viering was er onder het genot van koffie en thee, soep en een broodje, uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.
De reacties op deze manier van vieren waren heel positief, het bijzonder oude gebouw werkt hier ook zeker in mee.
Ook van de gelegenheid tot het ontmoeten van gemeenteleden vanuit verschillende plaatsen werd gebruik gemaakt.
Opnieuw waren de ervaringen daarbij heel positief, ‘inspirerend’ werd daarbij genoemd.Conclusie:
Deze derde Ringzondag was met recht een beleving en wederom werd het als positief en inspirerend ervaren om gemeenteleden vanuit verschillende gemeenten te ontmoeten.
Ondanks de afstand van Aardenburg tot de meeste andere gemeenten in
Zeeuws-Vlaanderen was bijna 60% van de gemeenten aanwezig!

Klik hier en u vindt alle verslagen van de Ringzondagen
 
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail