Informatie m.b.t. het coronavirus update 17 december 2020

Informatie m.b.t. het coronavirus update 17 december 2020
Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Op maandag 14 december heeft het kabinet  de maatregelen opnieuw aangescherpt en zitten we in een lockdown. Veel bedrijven moeten sluiten, scholen zijn dicht, ook de theaters zijn weer gesloten. Dan rijst al snel de vraag: wat doen we als kerk?  Blijven we ‘gewoon’ doorgaan zoals we bezig zijn (want het gaat toch goed?) of  zijn we solidair met alle andere onderdelen in de samenleving die ‘dicht’ gaan?  Deze vragen zijn door de kerkenraad besproken en we hebben besloten dat we niet ‘gewoon’ kunnen doorgaan nadat de classis een dringend advies heeft gegeven om terug online te gaan. Daarbij willen we kerk zijn voor en met ons dorp. Dan is het goed om pas op de plaats te maken.

Concreet betekent dit dat u vanaf zondag 20 december de diensten niet meer fysiek kunt bijwonen. Hoe fijn is het nu dat we sinds kort een camera hebben, waardoor u de diensten thuis kunt meevieren. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl .  Zo blijven we, zij het ieder in ons eigen huis, toch met elkaar verbonden.  Mocht u om bepaalde redenen toch graag de dienst in de kerk willen bijwonen, kunt u contact opnemen met een lid van de kerkenraad. 

Degenen die een taak hebben, worden wel in de kerk verwacht. Denk hierbij aan dienstdoende kerkenraadsleden, organist en solisten, lectoren, koster etc. Op die manier kunnen we er samen een mooie dienst van maken!

Het Middaggebed blijft wel doorgaan. U bent van harte welkom op dinsdagmiddag. Tussen 13.00 en 15.00 uur is de kerk open met om 13.15 uur het Middaggebed. Voor een gebed, om een kaarsje aan te steken of om nog eens met iemand te kunnen praten. Altijd welkom!
En natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze predikant ds. Saskia Ketelaar of de pastoraal ouderlingen als u behoefte heeft aan pastorale steun.

Tot slot wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een Liefdevol Nieuwjaar!
Blijf naar elkaar omzien en bied waar nodig een helpende hand.

                        Vervul, o Heiland, het verlangen,
                        waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
                        Ik wil in ootmoed U ontvangen,
                        mijn ziel en zinnen zijn bereid.
                        Blijf in uw liefde mij bewaren,
                        waar om mij heen de wereld woedt.
                        O, mocht ik uwe troost ervaren:
                        doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
                      


Een meelevende groet aan u allen!
kerkenraad Protestantse gemeente Hoek
17 december 2020
 
terug