Brief Ds. Saskia Ketelaar

Brief Ds. Saskia Ketelaar
 
Ds. Saskia Ketelaar
Stokveld 20
9340 Lede – België
Mobiel 0032.487 28 68 84


 
Lede, 15 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Vandaag en de komende twee zondagen is er geen kerkdienst in ons kerkgebouw. Dat is de beste manier om tijdens de Corona-crisis voor elkaar te zorgen.

Het zal vreemd zijn om elkaar op zondagochtend niet te ontmoeten om te vieren, te bidden, te zingen. Het zal nog weken duren voordat we samen weer kunnen koffie drinken en eten. Het is alsof opnieuw een brand is ingeslagen maar ook dit zullen we samen te boven komen. Samen zijn we gemeente van Christus en dat overstijgt een gebouw. Jezus heeft gezegd: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden’.

Voor velen breekt nu een moeilijke tijd aan en in het bijzonder voor ouderen en zieken die nu nog meer aan huis zijn gebonden. Deze uitzonderlijke tijd vraagt dan ook van ons om op zoek te gaan naar nieuwe creatieve manieren van kerk zijn zodat we toch met elkaar verbonden blijven. 

Dat kan in de eerste plaats door thuis, alleen of met familie, vrienden of buren de Bijbel te openen en te bidden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld de Psalmen nog eens lezen. In het middaggebed van afgelopen week werd Psalm 41 gelezen waar troost voor een zieke wordt uitgesproken. U kan thuis ook naar een televisiedienst kijken of op het internet luisteren.

Elke dinsdag is de kerk tussen 13.00 – 15.00 uur open! Om 13.15 uur is het middaggebed. Wilt u een kaarsje aansteken, wilt u voorbeden doen voor iemand of voor de mensen in de zorg: hier is het mogelijk. Ook als u gewoon een praatje wilt komen maken: welkom!

Het is de bedoeling dat er de komende zondagen een korte dienst te beluisteren is vanuit ons eigen kerkgebouw. (www.kerkdienstgemist.nl)

Laten we in deze tijd vooral omzien naar elkaar door middel van telefoon, het internet, een kaartje of gewoon even zwaaien voor het raam.
Juist nu mensen angstig worden en vrezen voor hun gezondheid is het goed om tegen elkaar te zeggen dat God voor ons zorgt: ‘Onze Hulp is in de Naam van de Heer’.

Zo kunnen we samen kerk zijn in deze tijden van Corona-crisis, totdat we elkaar weer in de eredienst kunnen ontmoeten. Hopelijk is dat op Palmzondag 5 april met uitzicht op Pasen, het overwinningsfeest op de dood. Laten we tot die tijd goed voor elkaar zorgen.

Als iemand behoefte heeft aan een gesprek met mij of met één van de pastorale ouderlingen dan mag u dat vragen. Wij vinden altijd tijd en eventueel een plaatsje in de kerk om met elkaar te praten.

Tot slot een gebed gedeeld door de Iona community

God van het goede nieuws dat zich sneller verspreidt dan angst,
God van de moed die uit het hart komt:
Wees bij ons als de zorgen toenemen
Wees bij ons naarmate de onzekerheid toeneemt.
Wees bij ons als kinderen moeilijke vragen stellen,
en bij ons als de afstand tot ouders groter wordt.
Herinner ons eraan dat samen een gemeenschap vormen
niet altijd betekent fysiek aanwezig te zijn
in de nabijheid van degenen die we goed kennen.
Het kan ook betekenen dat je geestelijk aanwezig bent
bij hen die zich alleen voelen;
en dat U als onze God, de mensgeworden God
ook de God bent die ons roept vanuit het tumult
en tegen ons zegt
stil te zijn
en te weten
dat U bent:
God met ons.
Amen.

Met hartelijke groet,

Ds. Saskia Ketelaar
 
terug