40-dagentijd

40-dagentijd
De 40-Dagentijd is een tijd van stil staan bij wat er is en wat er niet is, of wat er voor een ander misschien niet is. De komende weken zal er tijdens de diensten aandacht zijn voor de symbolische bloemschikking, is er een bijzonder project van Kind op Zondag en staat Kerk in Actie centraal met het project ‘Sta op’. Er staat een tafel in de ontmoetingsruimte met daarop een gedicht, een tekst, een tekening, of wat dan ook, wat voor u van betekenis is voor de 40-Dagentijd. Misschien zoals we het vieren of misschien wel iets wat te maken heeft met uw eigen ’40-Dagentijd’. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze tafel te ‘vullen’.

Vanaf de eerste zondag liggen er kunstkaarten voor € 1,00 per stuk. Om te sturen naar iemand die een beetje extra aandacht kan gebruiken. Op zondag 8 maart kunt u een zakje snoep kopen voor € 2,50. Het is de bedoeling dat het zakje snoep dicht blijft tot de volgende zondag. Om even stil te staan bij de vele kinderen voor wie een snoepje niet vanzelfsprekend is. ‘Ik sta op voor kinderen die geen snoepjes kunnen krijgen’ De opbrengst is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie. Zondag 15 maart willen we extra stil staan bij de zorg om onze planeet. Er zal dan een kist op de tafel staan voor het inzamelen van oude telefoons en cartridges.
terug