Welkom

Welkom

Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

In de vergadering van 4 sept. j.l. heeft de kerkenraad besloten het Breed Moderamen van de Classis Delta te verzoeken om de procedure te mogen starten voor het beroepen van een nieuwe predikant. De administratieve werkzaamheden daartoe zijn vrijwel afgerond. Er zijn echter meer elementen van belang in de te volgen procedure. Zo is bijvoorbeeld een rapportage aanstaande over de toekomst van de PKN gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de daarmee gepaard gaande kerkordelijke suggesties m.b.t. samenwerking. We zullen u daarvan op de hoogte houden en ook het gemeentelijk overleg daartoe gaan starten.

 
Media-aandacht voor vertrek ds. Arie van der Maas Media-aandacht voor vertrek ds. Arie van der Maas

Via verschillende kanalen is er aandacht geweest voor het afscheid van ds. Arie van der Maas uit onze gemeente.
Klik hier voor het bericht en het filmpje dat is gepubliceerd via Geloven in de Delta.

 
Dank! … voor de boeken, namens de ZWO Dank! … voor de boeken, namens de ZWO

Dit voorjaar stond er een oproep op de zondagsbrief voor de inzameling van boeken. Afgelopen donderdag is het volgende bericht ontvangen: "Vandaag was de laatste verkoopdag in Veere, inclusief de voorverkoop is de 2500 euro gepasseerd! M.a.w. jullie boeken blijven zeer welkom!" 

Meer info en foto’s: https://www.protestantszeeland.nl/kerk-veere-is-boekhandel-voor-pakistan/ 
Binnenkort zal er opnieuw een oproep gedaan worden. Ook dan is de opbrengst bestemd voor ‘Zeeland voor Pakistan’

 
Verzamelbundel preken, gebeden, liederen Verzamelbundel preken, gebeden, liederen

Ik heb het plan om in de komende maanden een verzamelbundel (in eenvoudige uitvoering) uit te geven met daarin een verzameling preken en gebeden uit de verschillende bijzondere diensten die we in de achterliggende jaren beleefden. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste zondag na de kerkbrand, zondag 4 januari 2015, Stille Zaterdag en Paasmorgen 2015, de heropening van de kerk in december 2016, maar wellicht ook nog andere momenten. Ook zullen in de bundel die teksten worden opgenomen van de verschillende gelegenheidsliederen die ik schreef naar aanleiding van de kerkbrand en de geldwerving.

Om een indicatie te hebben welk aantal ik zal laten produceren bestaat de mogelijkheid om van tevoren in te tekenen. Dit kan per e-mail aan mij persoonlijk of via een intekenlijst die vanaf zondag 12 augustus in de kerk zal liggen. De prijs van de bundel zal €15,00 bedragen. Als de kostprijs iets lager uitvalt zal de winst voor een goed doel bestemd worden.

 
Mededeling Kerkenraad m.b.t. Pastoraat Mededeling Kerkenraad m.b.t. Pastoraat

Nu ds. Van der Maas afscheid heeft genomen, heeft de kerkenraad besloten om hoge prioriteit te (blijven) geven aan het pastorale bezoekwerk in de gemeente. Daartoe is een overeenkomst gesloten met pastor Ank Muller uit Vlissingen. De overeenkomst is intussen ingegaan en gestart met een kennismaking met de werkgroep Pastoraat. Daarna zijn er ook nog wat dagen/gelegenheden voor een overdracht aan informatie tussen de beide pastores.
Indien u in contact wilt komen met mevr. Muller, kunt u dit aan Ada Dieleman vragen. Zij zal u met haar in contact brengen.

Klik hier om kennis te maken met Ank Muller.

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed


Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Om 13.15 uur vangt het middaggebed aan in de Dag-kapel, daarna blijft de kerk open tot 15.00 uur voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.
In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074).
Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u altijd terecht voor informatie of vragen.
 

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail