Welkom

Welkom
Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.
 
Ring avond

Ring avond
Ringavond | 14 november

Tijdens deze ontmoeting willen we met elkaar ervaringen uitwisselen die we opdeden tijdens de ringzondagen bij de diverse gemeentes. U kunt kennismaken met vijf van de zes nieuwe predikanten en kerkelijk werkers binnen onze Ring Zeeuws-Vlaanderen.

Inmiddels zijn er meerdere samenwerkingsprocessen gaande die tijdens deze ontmoeting zullen worden toegelicht. Daarvoor is o.a. kerkelijk werker dhr. Jack de Koster uitgenodigd.

Er gloren nieuwe initiatieven en deze avond is bij uitstek geschikt om plannen en ideeën te berde te brengen om ‘samen onderweg’ te gaan toepassen of uit te proberen. Iedereen van harte welkom!

Op zondag 10 november is er een speciale dienst in de Hof te Zandekerk te Kloosterzande. Aanvang 10.00 uur. Deze dienst staat in het teken van ‘Remembrance day’, waarbij onder andere wordt herdacht dat de streek 75 jaar geleden werd bevrijd. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor alle verslagen van de Ringzondagen.
 
Samen eten op Dankdag Samen eten op Dankdag
Op woensdag 13 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid zal Ds. Saskia Ketelaar voorgaan. De dienst begint om 19.30 uur.
Voorafgaand aan de dienst willen we graag om 18.00 uur met elkaar eten.

Het is de bedoeling dat iedereen die aan de maaltijd deelneemt, zelf wat te eten meebrengt. Bijvoorbeeld: een pannetje soep, een hartige taart, broodjes en beleg, een lekker toetje, koekje voor bij de koffie. Dit delen we dan met elkaar. Een praktische en gezellige invulling van danken en delen….. Delen op Dankdag
Op de intekenlijst op de statafel kunt u uw naam invullen en aangeven wat u voor eten mee wilt nemen. De precieze hoeveelheden worden nog doorgegeven, wanneer we het aantal deelnemers aan de maaltijd weten.

Namens de werkgroep liturgie en eredienst, Ada Dieleman , 06-10629899
 
Woensdag 27 november: ‘In Gesprek!’

Woensdag 27 november: ‘In Gesprek!’
Kanaänitische mythen en de bijbel.
Lezing door ds. Nel Roggeband
Locatie: Ontmoetingsruimte van de kerk
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Voor informatie: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn

Klik hier voor meer informatie >>
 
Vrijdag 29 november | Samenzang

Vrijdag 29 november | Samenzang
Samenzang met liederen van Johan de Heer,
Orgelbegeleiding door Akko de Feijter
Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur

Klik hier voor meer informatie >>
 
Nieuw boek in de ‘dagkapel’ Nieuw boek in de ‘dagkapel’
Bij de interieur commissie is het idee ontstaan om op een bijzondere manier aandacht te geven aan gemeenteleden die zijn overleden. In verschillende kerken heeft de commissie gezien hoe andere gemeenten hiermee omgaan.

Sinds deze week ligt er in de ‘dagkapel’ een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden.

Naast dit boek met namen wordt er gewerkt aan een ‘levensboom’ waar op de takken een wit steentje gelegd zal worden op het moment dat er iemand overlijdt. De steentjes worden na het afsluiten van het kerkelijk jaar meegegeven aan de familie. De boom krijgt een plaats bij de ‘dagkapel’.

Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dat graag.

Namens de Interieur commissie, Cor-Elli de Bruijn, Marinka Mahu
 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

Vanaf 13.30 uur: ‘Op verhaal komen’
Wanneer ds. Saskia Ketelaar er is, zal er aansluitend aan het middaggebed aandacht zijn voor verhalen, bijbel verhalen, diaconale verhalen, verhalen van God en mensen; verhalen die ‘raken’. Om nader kennis met elkaar te maken en om een goed verhaal te delen. U en jij: van harte welkom!

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074). Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u ook altijd terecht voor meer informatie of met vragen.
 
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail