Welkom

Welkom

Deze creatie in de ontmoetingsruimte is gemaakt door Mattie de Schepper.

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Hoek. Alle informatie over onze gemeente is gebundeld in deze website. We hopen dat u en jij de weg zult vinden op deze site en ook naar ons mooie nieuwe kerkgebouw, in het centrum van Hoek.
We kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten.

 
Orgelconcert van Gert van Hoef

Orgelconcert van Gert van Hoef

Op vrijdag 1 februari is er een orgelconcert van Gert van Hoef op het Content Cathedral Hauptwerk orgel. Ook Akko de Feijter speelt tijdens het concert en er is ruimte voor samenzang.

De avond begint om 19:30 in de kerk aan de Langestraat.
De deuren openen om 19:00 uur, de toegang is gratis.
Tijdens het concert is er een collecte. Deze is bestemd voor Zeeland voor Pakistan.

Iedereen is van harte welkom!

 
Film: Vluchtelingen in veilige haven.

Film: Vluchtelingen in veilige haven.

Uitnodiging voor de film Vluchtelingen in veilige haven.

Geachte meneer /mevrouw,

We hebben het genoegen om u uit te nodigen voor de feestelijke première van de film Vluchtelingen in veilige haven.
U bent welkom op 18 januari 2019 vanaf 19.00u in de GKV De Levensbron.
 (Sloelaan 40 Terneuzen)

Deze film is een initiatief van de Stichting Kerk en Vluchteling. In samenwerking met Vluchtelingenwerk hebben we deze film gemaakt die laat zien hoe Kerk en Vluchteling zich inzet voor de vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen. En nog belangrijker: de film geeft een goed inzicht in de situatie van vluchtelingen in onze regio. Kom dus kennismaken met mensen uit andere culturen, die net als wij verlangen naar een goede toekomst en daar hard aan werken.

De film is gemaakt door Leen Muller, die al verschillende prijzen voor zijn films heeft gewonnen. En ook dit resultaat mag er zijn. We zijn dan ook zeer trots op  deze productie waar ruim anderhalf jaar aan is gewerkt.

Rondom deze première  mag u ook de gastvrijheid ervaren van de vluchtelingen. Bij de koffie en de thee zullen vele bijzondere wereldhapjes geserveerd worden. En wellicht biedt deze avond nog andere verrassingen.

Na afloop van de film bestaat de mogelijkheid voor u tot een exclusieve  “backstage-ontmoeting” met de sterren uit de film: de vluchtelingen.

Wees dus welkom en kom genieten van de ontroerende en pakkende film:    Vluchtelingen in veilige haven.

Namens het bestuur van Kerk en Vluchteling,
Niek van Waterschoot.
 

 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 11 december j.l. Op voorstel en advies van een daartoe ingestelde commissie heeft de kerkenraad een opdracht verstrekt aan ds. Anke Dekker uit Brielle om de werkzaamheden als pastoraal werker van rev. Ank Muller uit Vlissingen over te nemen. De ingangsdatum is bepaald op 1 januari 2019. Er wordt een overeenkomst aangegaan in samenwerking met onze buurgemeente Philippine, Sas van Gent, Sluiskil. Daar zal ds. Dekker ook pastorale ondersteuning gaan verlenen. Omdat de kerkenraad het van belang vindt dat er een band ontstaat met de gemeente zal zij ook in het preekrooster worden opgenomen. De eerst geplande zondag is op 3 februari 2019. Later zal zij zichzelf voorstellen.

In de vergadering van 4 sept. j.l. heeft de kerkenraad besloten het Breed Moderamen van de Classis Delta te verzoeken om de procedure te mogen starten voor het beroepen van een nieuwe predikant. De administratieve werkzaamheden daartoe zijn vrijwel afgerond. Er zijn echter meer elementen van belang in de te volgen procedure. Zo is bijvoorbeeld een rapportage aanstaande over de toekomst van de PKN gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de daarmee gepaard gaande kerkordelijke suggesties m.b.t. samenwerking. We zullen u daarvan op de hoogte houden en ook het gemeentelijk overleg daartoe gaan starten.

 
Open kerk en Middaggebed

Open kerk en Middaggebed

Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Om 13.15 uur vangt het middaggebed aan in de Dag-kapel, daarna blijft de kerk open tot 15.00 uur voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.
In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee.
Voor informatie kunt u terecht bij Cor-Elli de Bruijn (tel. 06-13291968) of Henk Siersema (tel. 0115-442074).
Bij de scriba, Marinka Mahu kunt u altijd terecht voor informatie of vragen.
 

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend is, is er ook een ophaaldienst. Een aantal chauffeurs heeft zich bereid verklaard om, indien nodig, kerkgangers thuis op te halen en naar de kerk te brengen voor het bijwonen van de kerkdienst.

Momenteel zijn er geen “klanten” voor deze service. Daarom willen we er nog even de aandacht op vestigen dat de mogelijkheid bestaat om, als u niet meer met eigen vervoer of te voet naar de kerk kunt komen en u wilt toch graag de kerkdienst bijwonen, u een beroep op deze dienst kunt doen.

U kunt contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914 of per e-mail