Informatie m.b.t. het coronavirus update 8 maart 2021

Informatie m.b.t. het coronavirus update 8 maart 2021

Een klein lichtpuntje!

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

In de lijn van ‘weloverwogen iets meer ruimte bieden’ (woorden van de minister-president) is de afgelopen dagen in de landelijke kerk overlegd en de advisering en richtlijnen enigszins aangepast. Concreet betekent dit dat het weer mogelijk is om met maximaal 30 bezoekers (exclusief zij die de dienst leiden en ondersteunen) fysiek een dienst bij te wonen. Ook mogen er maximaal 4 zangers medewerking verlenen.
Lees meer....

 
terug