Herbevestiging ambtsdragers Herbevestiging ambtsdragers
In de kerkenraadsvergadering van oktober 2018 is - nadat toentertijd tegen het voorstel geen bezwaren waren ingebracht - de herbevestiging van vier ambtsdragers vastgesteld. Het betreft de ouderlingen mw. Addie de Bree, dhr. Henk Siersema, mw. Elly Tollenaar en diaken mw. Nelly Mol.

Voor de openbare herbevestiging werd aanvankelijk gewacht totdat in de vacature van een diaken zou zijn voorzien. Ondanks dat meerdere namen van gemeenteleden werden ingediend, is daarvoor niemand bereid gevonden. Gebruikelijk is dat korte tijd na de afronding van zo’n periode tot openbare herbevestiging wordt overgegaan. Het plannen en vaststellen van een daarvoor geschikte zondag is door meerdere omstandigheden, waaronder het beroepingswerk, op de lange baan geraakt.

De kerkenraad biedt daarvoor zijn excuses aan. Nu wij weer een eigen predikant hebben, is er in overleg vastgesteld om de herbevestiging te laten plaatsvinden op zondag 6 oktober a.s.
terug