Symbolische schikking

Symbolische schikking
Symbolische schikking op de Tweede Zondag van Advent

’Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen.
Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen.’
‘Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.’ 

(Micha 4:3)
terug