Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Predikant: Saskia Ketelaar

Ouderling (voorzitter): Henk Siersema

Jeugdouderling: Daniëlle Rijksen

Wijkouderling: Addie de Bree

Wijkouderling: Ada Dieleman

Wijkouderling: Elly Tollenaar
 

Diaken: vacant

Diaken: Nelly Mol

Diaken: Karina Wolfert 

Ouderling-kerkrentmeester:
Ko Dieleman
Kees Biesheuvel: 
Wim de Putter:

Kerkrentmeester:
Leen Dieleman:
Joris Vasse:

Scriba:
Marinka Mahu:

 

 

 

 

terug