Paaskaars

Paaskaars
De Paaskaarsen die het afgelopen jaar hebben gebrand in de kerk,  de dagkapel en in Vremdieke zijn gebacht bij Mattie de Schepper,  Joke en Cor de Putter en  Aad en Jenny den Ouden.
Op de kaarsen staan  een kruis, een hand en een duif. Dit reliëf symboliseert de goddelijke drie-eenheid.  De hand staat voor de scheppingskracht van God de Vader, het kruis staat voor God de Zoon en de duif symboliseert God de Heilige Geest.  Ook op deze kaarsen staan de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet: de alfa en de omega verwijzend naar Jezus, begin en einde.
 
terug