Ring Zeeuws-Vlaanderen

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Ringzondag op 26 mei in Aardenburg 
 
Hierbij vanuit Aardenburg de uitnodiging voor de  derde Ringzondag. De kerkdienst op deze zondag wordt  de ‘Baafse Beleving’ genoemd.  De dienst begint om 10.00 uur in de Sint Baafskerk, St. Bavostraat in Aardenburg. 
 
‘De Baafse Beleving is een kerkdienst, waarin we de gebruikelijke kerkelijke elementen ondergeschikt maken aan wat naar onze opvatting het belangrijkste is in de kerkdienst:     woord en de muziek.’  Het woord betreft een inspirerende vertelling gebaseerd op een Bijbelverhaal.  Het gaat erom dat je wordt geraakt door de vertelling en door de muziek.  Met andere woorden: het gaat om beleving. De Baafse Beleving zou je een concert in liturgische setting kunnen noemen of een concert met een verhaal. 
 Op 26 mei draait het in de vertelling om Ismaël en de gespannen relatie met Izaäk. Kinderen van één vader, maar met verschillende moeders.  Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Ds. Edward van der Kaaij heeft de intentie om het prachtige bijbelse verhaal te vertolken. Ad van de Wege tekent voor de muziek, maar niet alleen hij.  De Belgische hoboïst Luk Callens (Antwerpen) blaast hoog van de toren. 
 
Toegang gratis. Een donatie ter bestrijding van de kosten is mogelijk via de collecte. 


Verslag tweede Ringzondag
Op zondag 7 april 2019 vond de tweede Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente ‘de Brug’ in Oostburg. Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 10 gemeenten aanwezig. De ontmoeting van deze Ringzondag vond plaats tijdens de 40-Dagentijd met een dienst in de kerk. Voordat de dienst begon werden de liturgische bloemstukken met foto’s en afbeeldingen van het project van Kind op Zondag voor de kinderen op de muur geprojecteerd. Hierin zag je de zorg die er al was voordat de dienst gevierd werd.

De kerk van Oostburg is kortgeleden verbouwd en de kerkzaal is een open, lichte, functionele ruimte geworden. Na de eredienst was er koffie, thee enz. in het tegenovergelegen ‘kerkcentrum’. De zaal was goed gevuld! Terug in de kerk was er een duidelijke, bondige presentatie over de Protestantse gemeente ‘de Brug’. Van deze presentatie ontving iedereen de geprojecteerde tekst op papier. Voor degene die dit (nog een keer) willen nalezen kan de tekst opgevraagd worden bij Arnold Scheele ( De tekst is ook te vinden in de eerst volgende ‘Kerk in Beeld’ onder de gemeenteberichten van de Protestantse gemeente ‘de Brug’.

Na de presentatie werden er drie groepen gevormd met elk ongeveer 10 personen. Vervolgens konden er vragen gesteld worden n.a.v. de presentatie en aanvullingen/ reacties gegeven worden vanuit de eigen gemeentes en was er de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Niet alles is in alle groepen aan de orde geweest en dat was ook niet het doel. Het gesprek met elkaar, elkaar en de verschillende gemeentes leren kennen staat voorop. Tijdens de lunch werd er gevraagd hoe de ochtend was ervaren. Een paar reacties: nieuwe ideeën opgedaan; inspirerend; leuk om mee te maken; mooi om te horen van geloof, ieder op zijn of haar eigen manier; bemoedigend; boeiend om elkaar te ontmoeten; we kunnen elkaar versterken.

Note: Niet iedereen is enthousiast over het in gesprek gaan na de dienst a.d.h.v. vragen/stellingen. Voor sommigen is dat een te verplicht onderdeel of wordt een Ringzondag daardoor te lang. We hopen dat ook deze gemeenteleden zich betrokken blijven voelen bij de Ringzondag en (een deel daarvan) blijven meedoen zodat de onderlinge contacten/ontmoetingen mogelijk blijven.

Conclusie: Op deze tweede Ringzondag, met een iets andere invulling dan de eerste, kan wederom zeer positief terug gekeken worden. Ruim 80% van de gemeenten was aanwezig. Door de aanwezigen is o.a. gezegd: dat deze ontmoetingen leidden tot het opdoen van ideeën voor de eigen gemeente, dat ervaringen van een fusie helpen bij een fusie die staat te gebeuren, dat gesprekken inspirerend en bemoedigend zijn. In alles klinkt het omzien naar elkaar door, wat als even belangrijk wordt gezien als de dialoog met de buitenwereld. De tekst op de muur in de kerk spreekt daarbij aan: ‘Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt zoals ik u heb liefgehad’


Verslag eerste Ringzondag

Op zondag 17 februari 2019 vond de eerste Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek.
Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 9 gemeenten aanwezig.

Na een eredienst met een liturgie zoals die doorgaans in Hoek wordt gevierd was er voor alle aanwezigen koffie, thee en een traktatie in de ontmoetingsruimte.
Daar ontstonden de eerste gesprekken en uitwisselingen en werd het verdere verloop van de Ringzondag uitgelegd.
Vervolgens was er op drie plaatsen in het kerkgebouw de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.
Elke groep bestond uit ongeveer 10 personen en in elke groep waren bijna alle  aanwezige gemeenten vertegenwoordigd.
Tijdens de gesprekken in deze kleinere groepen werden er vragen voorgelegd om aan de hand daarvan elkaar beter te leren kennen.
Het belangrijkste doel was zeker niet dat deze vragen beantwoord zouden worden.
Ze dienden als ondersteuning voor het gesprek en om te horen wat er bij andere gemeenten of bij mensen persoonlijk leeft.
De gesprekken bij de drie groepen verliepen heel verschillend; de één was heel praktisch, de ander meer inhoudelijk en de derde groep deelde vooral zorgen en vreugden met elkaar.


Conclusie: het doel van de Stuurgroep om een Ringzondag te organiseren, waarbij zoveel mogelijk gemeenten vertegenwoordigd zouden zijn, waarbij er samen gevierd zou worden en daarna een praktisch en inhoudelijk gesprek zou plaatsvinden is zeker gehaald.
Er waren na afloop veel positieve reacties en er zijn duidelijk verwachtingen dat de ontmoetingen in de Ring zullen leiden tot goede samenwerking waardoor de gemeenten elkaar kunnen versterken.
Met een vertegenwoordiging van 75% van de gemeenten was deze eerste ontmoeting zeer bemoedigend.

Verslaglegging: C.P. de Bruijn-Dieleman, Protestantse gemeente te Hoek, 20 februari 2019

 
terug