Liturgische schikking Veertigdagentijd. Tweede zondag.

Liturgische schikking Veertigdagentijd. Tweede zondag.
We leven toe naar Pasen. De kinderen doen dat met het Bijbelbasics project van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het thema is Een spoor van Liefde. De lezing en verkondiging en uitleg sluiten aan bij dit project. Kerk in Actie geeft aan de hand van de Zeven Werken van Barmhartigheid aandacht aan deze bijzondere tijd van bezinning. De liturgische schikking sluit daarbij aan.
Een open hart is de basis van de schikking, waarmee de aandacht gevestigd wordt op ons hart openstellen voor de ander. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd; er zijn voor de ander.
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken staat vandaag centraal.
De blauwe kleur van de bloemetjes verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.
terug