Liturgische schikking

Liturgische schikking
Mattie de Schepper maakte deze mooie schikking speciaal voor deze dienst op de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar, waarin de gedachtenis van de namen centraal staat. Ze geeft zelf aan: "Naar aanleiding van het slotwoord van het gedicht dat in de orde van dienst staat vermeld, heb ik geprobeerd de tekst te verbeelden. Het stuk beneden rechts een hand waaruit we ontvangen, maar ook los mogen/moeten laten. In het hart de pop van de vlinder, het hart en de hartjes naar de vlinder, de weg van de liefde."

Waar is wat Blijft van de liefste? En welke handen toch namen hem weg? Nog draag je hem als dood op je schouders,
Wacht je ontdaan op een morgen van troost.

Hou me niet vast. Maar sta op, jij. Ga in het licht van mijn woord.
Doe het, ontsluit het. Gedenk me. En leef me voort.

Zie hoe de aarde zich opent. Zij hoort het roepen tot diep in haar schoot. Reeds daagt er hoop in bloeiende bomen. Leven verrijst met innemende kracht.


Vrees niet de twijfel of de leegte. Durf haar omarmen, de vragen voorbij. Nooit loopt de weg van liefde ten einde. Zij is het antwoord dat opricht en heelt.

Kris Gelaude
terug