Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

De actie Kerkbalans 2019 werd in januari is gehouden en heeft € 45.000 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Een speciaal dankjewel aan alle vrijwilligers die in deze twee weken voor onze kerk op pad zijn geweest.

Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,
Wim de Putter

terug