Even kennismaken

Even kennismaken
Mijn naam is Ank Muller en ik ben aangesteld voor het pastoraat in uw gemeente zolang de positie van predikant vacant is. Een aantal van u heeft mij gezien toen ik dit jaar in Hoek mocht voorgaan met Palmpasen. Wat mij toen opviel was de goede sfeer, een leuke groep kinderen en natuurlijk het mooie, nieuwe kerkgebouw.

Soms vragen mensen wat ik nu precies ben in de kerk. Dat ligt wat ingewikkeld. Ik ben van huis uit Katholiek maar daarna overgestapt naar de Anglicaanse (Engelse) Kerk en tevens gastlid van de PKN. Ik heb theologie gestudeerd in Nijmegen en mijn kerkelijke opleiding in Engeland gedaan. In 2009 werd ik 'deacon' gewijd (te vergelijken met een katholieke diaken). In de Anglicaanse traditie behoor je dan voor de rest van je leven tot de geestelijkheid en ben je ook voorganger. Mijn Engelse titel is 'reverend' maar dat vertaalt wat moeilijk in het Nederlands. Vandaar dat de meeste protestantse mensen mij gewoon dominee noemen.

Van 2010 tot eind 2016 was ik koopvaardijpredikant voor zeevarenden in de Zeeuwse havens. Sindsdien preek ik regelmatig in allerlei kerken in Zeeland en doe ik het pastoraat voor uw buurgemeente Philippine - Sas van Gent - Sluiskil. Maar vóór alles ben ik moeder van Heleen (14), Nora (12) en Marx (8).

Ik wil na mijn vakantie in augustus beginnen met het bezoeken van gemeenteleden en ik verheug me erop u beter te leren kennen. Ik zal iedere week enkele bezoeken afleggen. Wanneer u - om welke reden dan ook - behoefte heeft aan een gesprek of gewoon kennis wil maken, kunt u mij bereiken via de kerkenraad of zo nodig rechtstreeks op: 06-81744385.

Pastoraal medewerker, Ank Muller, Vlissingen
terug