Beelduitzending kerkdiensten Beelduitzending kerkdiensten
Sinds 15 november kunt u niet alleen luisteren, maar ook kijken naar de kerkdienst. De behoefte hieraan blijkt de afgelopen periode groter te zijn geworden. Door de corona pandemie blijven we wat vaker thuis en luisteren dan online naar de kerkdienst. Helaas mist u dan ook wel eens iets, bijvoorbeeld wat we in de kerk op de beamer zien zoals liedteksten of afbeeldingen bij de uitleg en verkondiging. Daarom heeft de kerkenraad besloten om een camera op te hangen. U ziet dan het liturgisch centrum, zoals de voorganger, de lector, de organist en alles wat op de beamer verschijnt. U kunt de dienst luisteren én bekijken via www.kerkdienstgemist.nl
terug